Transnationalstaten nästa?

Boktips
Vad innebär globaliseringen?
Ulrich Beck
Daidalos

Transnationalstaten nästa?

Upplösningen av det gamla feodala bondesamhällets bygemenskaper skapade dels en stor industrimarknad, dels förvirrade förstagenerationsarbetare som sökte jobb där. I den situationen slog nationalstaten och nationalismen två flugor i en smäll. De atomiserade individerna fick sina psykologiska behov av en ny gemenskap tillfredsställda, och kapitalismen fick det statliga institutions- och regelverk marknadskrafterna krävde. Senare växte demokratin fram i denna nationella ram, och genom folkmakten och folkhemmet tyglades kapitalet till att bli motorn i ett humant välfärdssamhälle.

Glöm allt detta manar tyske sociologiprofessorn Ulrich Beck i Vad innebär globaliseringen – Missuppfattningar och möjliga politiska svar. Detta därför att ”globaliseringen gör det möjligt för företagarna och deras organisationer att befria sig från sina bojor och återerövra en handlingsfrihet som politiskt och välfärdsstatligt tämjts under den demokratiskt organiserade kapitalismen”. Nyliberalernas framtidsplaner innebär en återgång till 1800-talet ”för att förverkliga den marknadsanarkistiska utopin om den minimala staten.”

Vad ska då den göra som vill motverka globaliseringshotet mot demokrati, nation och social rättvisa? Som ser nationalstaten klämmas mellan individualisering som upplöser samhällskittet och världsekonomi utan motsvarande världsstat? Som ser hur globaliseringens förlorare är obehövda och därmed saknar makt? Som ser hur de som utestängs från den globala moderniteten lockas av våld och fascism för att göra något åt sin situation? Som ser hotet från grön, röd och blåsvart protektionism?

Det finns ingen nationell väg ur globaliseringsfällan, svarar Beck. Istället för han fram vad han benämner transnationalstaten som, likt de multinationella företagen, agerar på alla nivåer från det lokala till det globala. Beck talar också om att ersätta den första upplysningens nationella medborgarskap med den andra upplysningens öppna världsmedborgarskap. Det senare en god men ännu naiv tanke. Att uppgradera nationell solidaritet till internationell förutsätter en global identitet och samhörighetskänsla som kommer att ta mycket lång tid att bygga.

Hans Norebrink

Läs mer: JO Andersson, Abrahamsson/Hettne, Röda Rummet,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements