Bra att Planka får pengar

Planka.nu är en organisation som arbetar för att kollektivtrafiken ska vara gratis. Man arbetar för att arbeta fram nolltaxa. Man gör det genom lagliga metoder, propaganda, utbildning, flygblad, hemsida med mera. Dessutom uppmanar man folk att tjuvåka, att inte betala som en aktiv protest mot dålig kollektivtrafik och för nolltaxa. Det är inget fel med sådan uppmaningar om man anser att det är en bra taktik för att nå dit man vill. Dessutom driver Planka.nu med ett antal bötesfonder som betalar folks böter vid plankning. Förutsatt att man är medlem alltså.

Allt detta är inom ramen för en sund demokrati och det finns många organisationer om arbetar på liknande sätt. Många fredsrörelser och icke-våldsrörelser gör det, många miljöorganisationer gör det. Man blandar lagliga aktiviteter med aktivieter som är på gränsen eller till och med olagliga. Ibland behöver man bryta mot lagen för tat få fram ett budskap eller för att kunna förändra.

Så har det alltid varit och så har organisationer alltid gjort.  Ockupationer, vilda strejker, trädkramning, flyktinggömmande, blockader osv. En sund demokrati kan hantera och acceptera sådant. Planka.nu arbetar alltså inom en sund demokratis gränser och har därför självklart rätt till kulturstöd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Don Christo

    Jag kan inte förstå hur du resonerar när du jämför planka.nu med att gömma flyktingar. Jag har själv gömt flyktingar i mitt hem på 80- och 90-talet, helt utan egen vinning och endast i solidaritet med en andra medmänniskor. De som är med i planka.nu gör det i egoistiskt syfte i stil med ”det ska vara gratis”, och låter mig och andra som betalar för sig, stå för deras resekostnader. Västtrafik själv säger att fuskåkandet står för 30-40 miljoner kronor i uteblivna intäkter, pengar vi hade behövt för att investera i mer kollektivtrafik. Planka.nu står för ren och skär egoism och har inget med solidaritetsrörelser som flyktinggömmare,. trädkramare, miljö- och fredsrörelser att göra. 

  • Bägge sakerne är olagliga. Det var ingen anna jämförelse som jag gjorde.

    De jag känner till som arbetar med planka är också sådana som arbetar med att hjälpa flyktingar. Om plankakassorna får överskott så används de pengarna för att hjälpa flyktingar. Du är dåligt informerad kamrat.

    Dessutom arbetar planka inte i egoistiska syften. alla måste betala månadsavgift för att vara med. Det handlar om 200 kronor till bötesfonden och eventuellt överskott går som sagt var till flyktingarbete.