Hultman – Adelswärd

Del 6 av 7 i serien Norrköpings handelshus på 1700-talet

Lorentz Hultman (1660-1702) var handelsman i Norrköping. Han var son till Lars Hemmingsson (1610-88), också handelsman i Norrköping. Lorentz Hultman var gift med Johanna Nilsdotter Bröms (1668-96) i sitt första äktenskap och med Margareta Carlsdotter (1680-1753), dotter till handelsborgmästaren i Norrköping Carl Johansson och Christina Jakobsdotter Spalding. Margareta Carlsdotters bröder adlades von Carlsson.

Lorentz Hultmans son Johan Hultman (1690-1729) blev militär och blev adlad under namnet Adelswärd år 1719 (introducerad på Riddarhuset år 1720). Han var gift med Altéa Silfverström (1700-65) i hennes första gifte. Ägde Forsmarks bruk i Uppland. Deras dotter Altéa Johanna Adelswärd var för sin del gift med Gustaf Spalding (adlad Spaldencreutz).

Sonen till Johan Hultman, Johan Adelswärd (1718-85), blev friherre år 1770. Han var ägare av Adelsnäs, Åtvidabergs kopparbruk, Slefringe med flera gods och bruk i Östergötland och Småland. Av dessa instiftade han år 1782 Baroniet Adelswärd, än idag en av Sveriges största privatägda godsegendomar. Johan Adelswärds son Alexander Adelswärd (1758-1770) var anställd i Ostindiska kompaniet.

Under 1700-talet verkar det som om Johan Adelswärd också drev en handelsverksamhet i Norrköping. Familjen Adelswärd ägde Åtvidabergs bruk ända fram till 1918. Då hade företaget omvandlats till det företag som senare kom att heta Facit AB. Kopparbruket nedlades 1902.

Lorents Hultmans (I) son med samma namn,  Lorentz Hultman (1692-1753), var handlande i Norrköping och bruksägare. Var bland annat delägare i Gladhammars bergsbruk (gruva) från början av 1740-talet. Lorentz Hultman var gift med Johanna Westerberg (1700-30) i sitt första äktenskap och med Brita Kristina Spalding i sitt andra. Dottern i andra äktenskapet, Christina Hultman (1745-67) var gift med grosshandlaren Christian Eberstein i dennes första gifte.

En tredje son till Lorentz Hultman (I), Carl Hultman (1699-1788), adlades Carlsköld.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Spalding i NorrköpingRingborg – från sjöman till handelsman >>
Advertisements