Att Västtrafik förlorat en miljon på uteblivna kontroller är bara trams

Hur mycket som Västtrafik eventuellt har förlorat på att det inte fanns några kontrollanter ute vet ingen. Den siffra som nämns är bara en gissning baserad på hur mycket biljetter man hade räknat med att sälja. Om det minskade antalet sålda biljetter har med kontrollanternas frånvaro, ovanligt många helger eller ovanligt bra väder att göra finns inte någon kunskap om. Sannolikt beror en del på kontrollanternas frånvaro, men hur mycket vet ingen.

Sen kan man ju också undra till hur mycket man ska räkna med att den goodwill som Västtrafik får när inga kontroller sker är värd. På lång sikt kanske mycket mer än ett gissat tapp i biljettförsäljning. För helt klart är att det inte är rätt att behandla folk våldsamt och obehagligt, oavsett om det var lagenligt eller ej.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements