Självklart att Uppsala Pride inte vill veta av borgerliga organisationer

Inte så konstigt då Uppsala Pride är en socialistisk förening och det är därför ganska självklart att man inte vill ha med antisocialistiska organisationer som LUF och folkpartiet. De kan helt enkelt inte ge stöd till föreningen och dessa värdegrund:

Uppsala Pride är en organisation som bygger på en socialistisk och queerfeministisk värdegrund. Uppsala Pride vill vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring. Uppsala Pride vill upplösa all diskriminering och förtryck baserade på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet, ålder och sexualitet.

Årets Pride har temat Kropp och hälsa och menar att en annan värld är möjlig:

En annan värld är möjlig!

Uppsala Pride äger i år rum den 17 – 20 maj med temat ”Kropp och hälsa”.

Invigningen av festivalen sammanfaller med uppmärksammandet av International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT).

Uppsala Pride är en antirasistisk, queerfeministisk, partipolitiskt obunden samt helt drogfri festival för htbq-personer och deras allierande. Uppsala Pride önskar vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring samt upplösa all diskriminering och förtryck baserade på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet, ålder och sexualitet.

Festivalen är öppen för alla mentalt färgglada ungdomar och vuxna.

Uppsala Pride vill leda till nya insikter hos dig som besökare.
Uppsala Pride vill få dig, oavsett vem du är, att ifrågasätta världen du lever i.
Men Uppsala Pride vill också vara leendet på dina läppar och dansen i dina fötter.
Uppsala Pride vill, helt enkelt, vara minnet som är en fin känsla i ditt hjärta,
ett beat i din kropp och en ny tanke i din hjärna.

Det krävs en förändring i världen men som Emma Goldman sa:
”If I can’t dance to it, it’s not my revolution.”

Att Uppsala Pride inte vill ha med organisationer som strider mot föreningens målsättning är varken konstigt eller fel. Däremot är det mycket märkligt att LUF vill vara med på ett socialistiskt arrangemang alternativt är upprörda för att de inte får vara med. Så här skriver man själva om sitt beslut att inte tillåta LUF och Folkpartiet:

Vi i Uppsala Prides Samordningsgrupp beslutade under helgen att vi inte kommer att låta LUF och Folkpartiet att delta som organisationer i vår festival. Vi är väl medvetna om att LUF och Folkpartietär engagerade i hbtq-frågor och uppskattar givetvis detta. Samtidigt upplever vi dessvärre att det finns mycket i LUF och Folkpartiets politik som direkt motverkar den kamp som vi för. Uppsala Pride anser att LUF och Folkpartiets politik främjar förtryckande strukturer och orättvisor i samhället som vi inte kan stödja och som vi inte vill ge utrymme för på vår festival. Vi har med utgångspunkt av detta och genom en demokratisk process beslutat oss för att vi inte vill tillåta LUF och Folkpartiet att  delta på Uppsala Pride.

Uppsala Pride motsätter sig inte bara diskriminering och förtryck av hbtq-personer utan alla former av diskriminering och förtryck. Detta är i linje med ett intersektionellt förhållningssätt där en inte ser hbtq-kampen som en isolerad sakfråga utan i stället som en del av ett större sammanhang. Den som är intresserad av att läsa mer om vårt mål och våra ståndpunkter kan ta del av Uppsala Prides vision  på vår hemsida.

Uppsala Prides vision uppdaterades och publicerades av Uppsala Prides Samordningsgrupp den 6 mars i år och har alltså sedan dess varit tillgänglig för allmänheten att ta del av. Vår vision beskriver vår utopi men deltagande organisationer i festivalen måste naturligtvis inte hålla med om allt som står där – det vore en fullständig omöjlighet. Vi vill dock uppmärksamma att vi är en socialistisk ochantikapitalistisk organisation som bl. a. tar avstånd från militären och vapenproducering. Vi tycker att det är viktigt att de organisationer som deltar i festivalen kan stå bakom våra allra mest grundläggande politiska värderingar.

Uppsala Pride är inte villiga att kompromissa med våra ideologiska ståndpunkter; vi tillåter inte sponsorer och bidragsgivare att påverka festivalens politiska innehåll. Uppsala Pride 2012 har inte blivit finansierade av några politiska partier. Festivalen har inte några medarrangörer men däremot en lång lista samarbetspartners som på ett eller annat sätt deltar. Arbetarnas Bildningsförbund är i år festivalens enda sponsor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements