Erdman och Hegardt

Del 38 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

1820 hade handelshuset J.F. Erdman & Co blivit den näst största exportören i Stockholm med 9% av det totala exportvärdet och den fjärde största importören. Firman var då stadens nästa största järnexportör såväl som näst största exportör. Även under 1810-talet tillhörde firman de största handelshusen i Stockholm med 2% av det totala exportvärdet såväl som 2% av importvärdet  i Stockholm år 1810. Erdmans var stor redare och delägare i rad fartyg. Dessutom var han inblandad i en mindre tobaksfabrik åren 1815-25 tillsammans med Olof Michael Ahlberg.

Huvudsakligen exporterade Erdman stångjärn och den huvudsakliga importen var spannmål. Erdman lämnade inga förlag till järnbruk och en del av exporten gick sannolikt till USA. Spannmål såldes främst i Stockholm. Erdman köpte även upp spannmål i Sverige för försäljning i Stockholm, bland annat från Olof Hultman i Norrköping. Han sålde även spannmål till Hultman som själv också importerade spannmål direkt till Norrköping.

Handelshuset grundades av Johan Friedrich Erdman (1778-1823), men drevs vidare av Gustaf Hegardt. J.F. Erdman flyttade till Stockholm år 1800 och startade sitt handelsföretag år 1807. Gustaf Hegardt tillhörde en gren av familjen Hegardt som flyttade till Malmö och som är(var) släkt med Hegardt i Uddevalla.

Lars Hegardt (1753-1788), son till riksdagsmannen (1761-62), handlanden och fabrikören Jakob Hegardt (1713-75) i Malmö, var grosshandlare i Stockholm. Lars Hegardt var gift med Eva Maria d’Ailly (1758-1834). Sonen Gustaf Hegardt (1783-1857) var först delägare i J.E. Erdman & Co och sedan huvudägare.

Även Lars Hegardts bror Peter Hegardt (1754-1818) var grosshandlare i Stockholm. Peter Hegardt var gift med Sara d’Ailly (1757-1822), syster till broderns fru. Han var ägare till ett sockerbruk vid Volmar Yxkullsgatan och till egendomen Örnsberg i Brännkyrka. Peter Hegardts son Johan Jakob Hegardt (1791-1819) var delägare i grosshandelsrörelsen och sockerbruket. Även sonen Karl-Axel Hegardt (1793-1829) var grosshandlare.

Andra källor: Fredrik Sandgren, Spannmålshandel i Norrköping vid 1800-talets början, Opuscula Historica Upsaliensa 42, 2010

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Handelshuset KjellstedtRullman, Kenner & Co >>
Advertisements

One Reply to “Erdman och Hegardt”

  1. Pingback: Morsing | Svensson

Kommentarer inaktiverade.