Medfödd moral

Moral MindsBoktips
Moral Minds
Marc D. Hauser
Harper Collins

Medfödd moral

Nu får humanister, samhällsvetare, filosofer, politiker, religiösa och vanligt folk maka på sig. Även naturvetarna har börjat fundera kring moral.

Och de menar att på samma sätt som vi har en biologisk språkfunktion, som fylls av varje kulturs språk, så har vi en slags genetisk moralisk grammatik i hjärnan, som sedan fylls på av varje kulturs moralseder.

Bokens undertitel är ”How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong”. Tesen är att evolutionen har frambringat en allmänmänsklig moralisk instinkt och ett rättvisepatos, och att detta i mycket är kopplat till intuition och känslor.

Glöm alltså bort den gamla mossiga tesen att människan enbart är självisk av naturen. Det är typ fel.

Hans Norebrink

Läs mer: Guardian, NYT, Boltonian,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • JensRosback

    Marc Hauser tvingades från sin professur vid Harvard 2012 efter att en undersökning visat att han ägnat sig åt forskningsfusk. Det är inte så lite ironi i det.
    Men boken som jag själv köpte för några år sedan är intressant. Nu är frågan vad som är sant och inte?