Avkristningen av Sverige går vidare – allt färre döps

Allt färre i Sverige är kristna, allt färre är i själva verket troende. Antalet troende muslimer är nånstans mellan 100 000 till 200 000, antalet kristna minskar stadigt liksom antalet medlemmar i Svenska Kyrkan. Den ökning av troende muslimer som vi kunnat se de senaste årtiondena väger inte på något sätt upp det ökande antalet ateister. Idag är endast 7 av 10 med i Svenska Kyrkan,men antalet icke-troende är betydlig högre, sannolikt närmare hälften av befolkningen.

Avkristningen av Sverige yttrar sig på en mängd sätt, bara hälften av alla barn som föds döps idag i Svenska Kyrkan. Något som jag tror ganska väl avspeglar hur många som är ateister i vårt avlånga land. I detta perspektiv, med allt fler ateister, framstår det svenska kungahuset allt tydligare som den historiska anomali det är. För att bli svenska regent krävs att man är lutheranska protestantiska troende, det krävs att man är döpt i Svenska Kyrkan. Kungahuset är alltså inte bara en odemokratisk företeelse utan också något som går starkt i otakt med det omgivande samhället. Det är dags att avskaffa alla former av tvång till att tror på gud på ett visst sätt, det är dags att avskaffa alla former av ärftliga privilegier och ärftlig makt. Det är dags att avskaffa arvkungadömet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Om du inte kan se skillnaden mellan att demokratiskt välja en kung (som dessutom är vad man gjorde på medeltiden i Sverige,även om det kanske inte var helt demokratiskt) och att låta någon ärva kronan så kan jag inte hjälpa dig med verklighetsbeskrivningen tyvärr.