Den svenska välfärdsstaten ett minne blott

Regeringen Reinfeldt har gjort det man ville göra. Man har monterat ner den svenska välfärden och omfördelat från fattig till rik. Rika har fått det bättre och fattiga sämre i klassamhället Sverige. Detta som en följd av 20-30 års nyliberal politik med privatiseringar, nedskärningar och avregleringar.

Den svenska a-kassan är numera en av de sämsta i västvärlden. Vi vet sen tidigare att många arbetslösa inte ens kan få a-kassa och nivåerna är alltså även de usla.

Även sjukförsäkringen har försämrats kraftigt. Mellan 2005 och 2010 sjönk den faktiska ersättningsnivån i sjukförsäkringen med nästan fem procentenheter. Sverige hamnar också lågt när maxtiden för ersättningen rankas. När det gäller arbetsskadeförsäkringen är det i dag bara fem länder som har lägre nivåer än Sverige. Jobbskatteavdragen har också fått som en bieffekt att ersättningsnivåerna för sjuka och arbetslösa sänkts ytterligare i förhållande till lönen.

Välfärdsstaten Sverige finns inte mer. Det har 20 års nyliberalt socialdemokratiskt och borgerligt styre sett till. Regeringen Reinfeldt håller på att slutföra det som socialdemokraterna en gång startade. Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten. Det är vanligt folk, arbetare, fattiga,  som får betala. Med sämre hälsa, sämre ekonomi, kortare liv och många andra problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements