Hanqvist från Västervik

Del 4 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Olof Persson Hanqvist (-1730) var handelsman i Västervik. Han var gift med Mari Maechel från en annan framstående borgarfamilj i Västervik, dotter till Anders Maechel och Helena Larsdotter.

Sonen Peter Hanqvist (1714-57) var gift med Juliana Widegren (1722-75), dotter till Emanuel Widegren och Barbara Catharina Saur som övertog handelsfirman vid faderns död. Senare övertogs firman först av änkan efter Peter Hanqvist och däefter av sonen Olof Hanqvist (1742-1811), gift med Helena Christina Lorentzon (1745-1818).

Av Olof Persson Hanqvists andra söner var Andreas Hanqvist (1713-68) dykerinspektor och  Johan Hanqvist (1717-70) var rådman och borgmästare. Den sistnämnde var gift med Brita Elisabeth Cederman (1728-67). Innan Johan Hanqvist blev rådman i Västervik år 1745 hade han arbetat som kanslist vid Generaltullarrendesocieteten i Sthlm.

Två av Johan Hanqvists söner tog anställning i Ostindiska kompaniet. Olof Hanqvist (1754-98) avancerade till superkargör och genomförde tre resor som detta. Innan karriären i Ostindiska var han handelsbokhållare i Stockholm och fter så var han handlande i Västervik. Brodern Jonas Hanqvist (1755-1783). Den sistnämnde var först anställd vid amiralitetet i Karlskrona (flottan) och sedan i Ostindiska kompaniet som styrman. Han dog under en resa till Kanton. En tredje son, Daniel Andreas Hanqvist (1757-95) var först informator på Sveaborg i Finland och sen landskanslist i Åbo.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Engeström – Västervik, Visby, Kalmar och MalmöEgge >>
Advertisements