Svenska handelshus i utlandet på 1700-talet

Del 1 av 7 i serien Svenska handelshus i utlandet

I 1700-talets köpmannafamiljer var det vanligt att yngre söner åkte utomlands och grundade handelshus där. Ofta fungerade man som en slags agent eller representant för familjens handelshus därhemma. Om det gick bra blev man kanske representant för andra svenska firmor också. Detta samtidigt som man drev egen handelsverksamhet och ibland bankirverksamhet i det nya landet.

Bland svenska handelsfamiljer såväl som inom många brittiska var det alltså mycket vanligt att yngre söner etablerade sig i andra länder som handelsmän. Det var även vanligt att söner i svenska handelsmannafamiljer de flyttade till andra svenska städer för att etablera sig där. Det senare gällde exempelvis Carl Olbers från den framgångsrika göteborgsfamiljen Olbers, Niklas Hasselgren från Uddevalla, Abraham Grill från Stockholm och många andra.

Att etablera sig utomlands på olika sätt var vanligare inom vissa familjer än i andra. Sålunda var det vanligt i familjerna Grill, Arfwedson och Hasselgren. Framgångsrika i utlandet var även personer från familjerna Walcke, Lindegren, Kantzow, Brändström, Küsel och Fenwick. Vanliga platser där svenskar etablerade sig och startade handelshus var Amsterdam, Hamburg, London, Bordeaux och Lissabon. Andra städer där det förekom var exempelvis S:t Petersburg, Hull, Livorno, Smyrna och Bremen. Det var inte heller ovanligt att man återvände till eller etablerade sig i länder som ens förfäder en gång kommit ifrån. Walcke i Hamburg, Spalding i London och Grill i Amsterdam var tydliga sådana exempel.

Intressant är också det faktum att etablering utomlands tycks ha varit relativt ovanligt för köpmannafamiljerna i Göteborg, men desto vanligare inom Stockholms och Uddevallas handelsfamiljer.

Andra källor som använts i denna serie inlägg:

Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951
Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, 1969
Gudrun Nyberg, Clas Alströmer, 2011
Gudrun Nyberg, Grosshandlare Peter Militz, 2010
Magnus Andersson, Omvälvningarnas tid, Handelshuset Ekman i Göteborg, 2011
Christina Dalhede, Viner, kvinnor, kapital, 2006
Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad, 2001
Chris Evans & Göran Rydén, Baltic Iron in the Atlantic World in the Eighteenth Century, 2007
Klas Nyberg (red), Kopparkungen, Handelshuset Björkman i Stockholm 1782-1824, 2006
Leos Müller, Consuls, Corsais and Commerce, 2004
Leos Müller, The Merchant Houses of Stockholm, 1640-1800

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationHogguer – bankirfamilj och adel >>
Advertisements