Hogguer – bankirfamilj och adel

Del 2 av 7 i serien Svenska handelshus i utlandet

Familjen Hogguer härstammade enligt deras egen familjehistoria ursprungligen från Sverige. En medlem i familjen som var bankir i Schweiz lånade enligt Anreps Svenska Adelns ättartavlor ut pengar, 200 000 riksdaler, till Karl XII efter slaget vid Poltava. Dennes söner Marc Fredrik Högger, Daniel Högger, Antoine Högger och Johan Jacob Högger blev adlade i Sverige år 1713. De två sistnämnda som friherrar (baroner) under namnet Hogguer. Bankirfirman i Schweiz gick under namnet Gebroeder Högger & Co.

Marc Fredrik Högger var fortsatt verksam i Schweiz, men bröderna var bankirer i Paris. Antoine Hogguer var också fransk baron. Daniel Höggers (Hogguer) son Jacob Christoffer Hogguer var bankir i Amsterdam. Hans son Daniel Hogguer (1722-93) adopterades in i den friherlliga ätten Hogguer då varken Antoine Högger eller Johan Jacob Högger tycks ha haft barn. Daniel Hogguer var Nederländernas minister i Niedersachsen och bankir i Amsterdam. Familjens bankirfirma, i Amsterdam under namnet Horneca, Hogguer & Co fortsatte att låna ut pengar till svenska staten och desutom till en rad svenska handelshus. 1763 var Horneca, Hogguer & Co  en av de åtta största bankirfirmorna i Amsterdam:

Hope & Compagnie
Andries Pels & Zoonen
George Clifford & Zoonen
Gebroeders de Neufville
Vernede & Compagnie
Raymond & Theodoor de Smeth
Horneca, Hogguer & Co.
Charles & Theophilus Cazenove

Bankirfirmorna i Amsterdam fungerade också som försäkringsbolag för varor och fartyg.

1763 hamnade finansystemet i Amsterdam i kris genom fallande varupriser och ekonomisk kris i Preussen. Den lilla bankirfirman Aron Joseph gick i konkurs först och därefter, delvis som en följd av detta gick Gebroeders Neufville också i konkurs. Även andra hus fick problem som en följd av Neufvilles konkurs men klarade sig.

1773 ombildades bankirfirman som en följd av nästa finanskris till Hogguer, Fizeaux & Co och kunde på så sätt klara sig även denna gång. med nöd och näppe och med hjälp från andra bankirfirmor som Hope (50 000 f), Marselis (20 000), Hasselaer (20 000) och Clifford & Schmid (20 000). Frankrike ställde upp med 30 000. Krisen började denna gång i London och den bank som drabbades hårdast i Amsterdam denna gång var Clifford & Son som i princip inte hade drabbats alls av krisen 1763. Clifford & Son hade stor exponering mot British East India Company vars aktiekurs störtdök och drog med sig Clifford & Son i fallet. Andra handelshus och bankirfirmor som gick under var Cesar Sardi & Co, Abraham ter Borch & Sons (mycket på grund av ett stort lån till plantager i Danska Västindien som detta år drabbades av en orkan) samt Herman & Johann van Seppenwolde. Även Grill & Co i Sverige hamnade i problem.

Av Daniel Hogguers barn var Johan Wilhelm Hogguer (1755-?) först nederländsk minister vid portugisiska hovet och därefter i Ryssland. Han blev så småningom ryskt statsråd och   civilguvernör i Kurland. Han var gift med Anna Poliansky. Sonen Paul Iwan Hogguer (1760-1816) var bankir och borgmästare i Amsterdam. Han var gift med Anna Maria Ebeling, dotter till Ernestus Ebeling och Maria Elisabeth Hasselgreen. Sönerna Fredric Henrik Hogguer (1763-1831) och Daniel Hogguer (1800-?) var franska militärer. Efter det blev Daniel Hogguer svensk militär år 1827 medan brodern stannade i fransk tjänst.

I Amsterdam var Paul Iwan Hogguer först delägare i handelshuset och bankirfirman Henri Fizeaux & Co, också Horneca, Fizeaux & Co, senare Fizeaux, Grand & Co och därefter Hogguer, Grand & Co. Grand var George Grand. Firman nämndes ibland också med namnet Horneca, Hogguer, Grand & Fizeaux. Paul Iwan Hogguer deltog i grundandet av den nederländska riksbanken och var denna banks ordförande 1814-16.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Svenska handelshus i utlandet på 1700-taletArfwedson i Hamburg och Lissabon >>
Advertisements