Svensk nutid(s)historia

Sveriges politiska historiaBoktips
Stig Hadenius
Sveriges politiska historia
Hjalmarson & Högberg

Svensk nutid(s)historia

Socialdemokraterna har uträttat storverk för demokrati och folkhem. Men Sveriges dominerande parti har stadigt gått åt höger (utom under arbetar-radikalismens 70-tal). Kan man då ta borgarnas tjat om ”socialisering” på allvar – som denna bok gör? Speciellt som vi nu vet om det hemliga väst-samarbetet och IB/SAPO-skandalen?

Jag tycker inte det, och ovannämnda avslöjanden får otillräckligt genomslag i ”Sveriges politiska historia från 1865 till våra dagar – Konflikt och samförstånd”. Annars känns boken välmatad och korrekt. Något tråkig – men svensk inrikespolitik ÄR tråkig. Tack och lov!  Vår etniska homogenitet har gynnat en fredlig klasskamp.

Hans Norebrink

Läs mer: Resumé, Englund,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements