Bra av stadsarkitekten om Hultmans Holme och Gullbergsvass

Gullbergsvass och Hultmans holme

Förslag till stadsplan för Gullbergsvass och Holmen 1861

Gullbergskajen ligger egentligen på Hultmans Holme och därinnanför finns Gullbergsvass. Förr var Hultmans holme ett område där bostäder blandades med industrier och kontor. De sista bostadshusen revs nån gång i början på 1980-talet men då hade ingen bott i dem på ett tag. Gullbergsvass är  järnvägsområdet innanför Mårten Krakowsgatan och Hultmans holme området utanför mot älven. Men nu var det inte det jag skulle skriva om utan vad stadsarkitekt Björn Siesjö säger om  stadsplanering och Hultmans holme, fast han kallar det Gullbergsvass:

– Vi kan börja i Gullbergsvass nu. Bygg på kontorsklossarna med bostäder i olika höjd. Gör en liten park med kafépaviljonger ner mot vattnet och ta bort markparkeringen, säger Björn Siesjö.

[…]

– Enskilda hus i Gullbergsvass kanske kan rivas men det är bättre att bygga på det som finns och byta ut efter hand. Jag är tveksam till att gräva ner trafikleden. Gör om Mårten Krakowsgatan till en stadsgata istället, säger han och påpekar att det inte är mer trafik på E 45 än på HC Andersen boulevard som går förbi Tivoli i Köpenhamn.

[…]

– Den oblandade staden vi vant oss vid kräver obegränsad tillgång på billig olja och att vi kan köra bil överallt. Jag tror att det är en kort parantes i vår historia. I längden behöver vi smartare sätt att transportera oss på och att bo.

[…]

– Det finns tre heliga kor i vägen. Kan vi göra upp med dem kan vi halvera byggkostnaderna. Hundra procent tillgängligt för rörelsehindrade är…talibanism och ger minskad tillgänglighet för unga och obemedlade. En sorts tillgänglighet ställs mot en annan. Vi behöver optimera det bättre.

Parkering under husen kostar en halv miljon per plats att bygga i Göteborgs lera. Björn Siesjö stryker helt enkelt dem. Folk får cykla och ta buss. Sen går han raskt vidare till det tredje och sista hindret för billigare byggande: bullret.

– Vi kan inte alltid lyssna på den gnälligaste. Att restaurangen Jazzå inte fick vara kvar på Andra Långgatan för att någon boende klagade är helt oacceptabelt. Med en sådan flathet från beslutsfattare blir staden tråkig och död. Det blir ingen stad.

Så kan man göra i området mellan Mårten Krakowsgatan och älven, Hultmans holme, men inte i det egentliga Gullbergsvass som är området mellan Mårten Krakowsgatan och Stampen där ASG:s (idag DHL) gamla terminal, postterminalen och järnvägsområdet finns. Där finns inga hus att bygga på och ingen struktur att använda sig av. Hultmans Holme har ju riktiga kvarter och gator.

Björn Siesjös inställning är bra och sund. Det är så man kan och ska göra. Redan nu i Gullbergsvass och på Holmen. Redan nu längs med Mölndalsvägen. Redan nu i Masthugget norr om Första Långgatan och fram till Stenaterminalen. Att inte göra som i Kvillebäcken där man rev all den gamla bebyggelsen är viktigt. Däremot tvivlar jag på att Christiania har nåt viktigt att lära ut i sammanhanget. Mer än kanske småskaligt byggande och pö om pö kanske inte är så dumt.

Att bygga som i Lindholmen, Lundbyvass, Eriksberg och i Sannegårdshamnen (stadsdelarna kallas tillsammans ofta Norra Älvstranden) är däremot förkastligt. Det skapar en stendöd monofunktionell stad. Det är så de stora byggbolagen och de mäktiga beslutsfattarna vill bygga. Och det ger ingen trevlig blandstad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements