För välfärd utan vinst

Sverige har blivit den pantsatta välfärdens land. Ett land där inte bara vården av äldre utan också av sjuka “utackorderas” till den som vill ha lägst ersättning och där ansvaret för utbildningen av skolbarn i den s k valfrihetens namn alltmer överlåts till vinstklippande riskkapitalister.

Inget annat land tillåter vinstdrivande bolag, för att inte tala om riskkapitalbolag med säte i skatteparadis, att driva skolor för skattepengar. Ingen annanstans har riskkapitalister fått upphandla ett helt akutsjukhus som S:t Görans i Stockholm.

Få om ens något annat land har idag ett så koncentrerat privat ägande inom välfärdssektorn som Sverige. Två jättar, Carema och Attendo, kontrollerar mer än hälften av den privata äldrevården. Tendensen är likartad inom skolan.

De s k valfrihets- och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av likvärdigheten, läraryrkets sjunkande status och fritt fall i kunskapsresultat.

Studier visar att privat äldreomsorg har tio procent lägre bemanning än offentlig. Vårdskandalerna har avlöst varandra och det finns inga vetenskapliga belägg för att konkurrensutsättning leder till bättre välfärdstjänster eller medborgarnytta.

Privata vinststyrda system förmår inte att rättvist fördela sociala tjänster efter behov.

Privatisering av offentlig verksamhet leder till inskränkningar i de anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Ideologiska utförsäljningar av gemensam egendom – än så länge mest konsekvent genomförda i Stockholmsområdet – har lett till både försämringar och fördyringar av vård, omsorg och andra offentliga verksamheter.

Detta sker parallellt med att klyftorna ökar snabbare i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder. Tillsammans med försämringarna leder detta till en segregerad välfärd med gräddfiler för de rika och välbeställda.

Vi välkomnar när detta skrivs att Kommunal i Stockholms län direkt efter LO-kongressens avslutning beslutat arrangera en Folklig manifestation mot privatiseringar och nedskärningar, och hoppas på massivt stöd för en stor manifestation för välfärd utan vinst inför Riksdagens öppnande i höst.

Åtta av tio svenskar är enligt en ny opinionsundersökning av Novus motståndare till privata vinster inom vården, och nu krävs en facklig och politisk ryggrad till det växande motståndet. Frågan om ett förbud mot vinster inom skattefinansierad vård, omsorg och skola med mera får inte längre sopas under mattan med uttalanden som att “det inte låter sig göras”.

Det är hög tid att säga att det räcker nu!

Välfärdens månglare måste drivas ut ur det gemensamma rummet. Vi måste skapa en trygg vård och skola, där brukarnas behov står i centrum, inte ägarnas och vinsten.
Då måste vi också kunna säga att vår gemensamma välfärd ska skötas gemensamt, inte av vinstmaximerande riskkapitalbolag.

DET RÄCKER NU!
FÖR EN TRYGG VÅRD OCH SKOLA UTAN PRIVATA VINSTINTRESSEN.
VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD SKA SKÖTAS GEMENSAMT.

Skriv på budkavlen (uppropet)

Intressant?
Bloggat: Högersossarna Erik Laakso (som har missat en del såna däringa hemska trotskister!) och Jonas Morian (tidigare anställd propagandaminister inom Attendo Care) ägnar sig åt pajaserier medan gammelsossen Silfverstrand däremot ger stöd till uppropet,
I media: AB, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Du glömmer en viktig sak nämligen att offentlig verksamhet alltid är en ändlig resurs med köer eller kvalitetsbrister som följd. Privat verksamhet kan alltid satsa mer resurser om avkastningen bedöms vara god, dvs att verksamheten ger vinst, och  ger då en högre kvalitet till medborgarna.

  Men du har rätt i en sak, nämligen att det kan missbrukas genom att man skapar vinst genom lägre kvalitet. Det senare är ett beställarproblem. Om en politiker t.ex beställer en bil utan att tala om vad för sort han vill ha är det stor risk att han får en Lada istället för Audi. Å andra sidan om man inte klarar att skriva inköpsspecifikationer hur i hela världen kommer man att kunna driva allt i egen regi?

  • Det där är fria fanatsier. Privat verksamhet är vinstmaximering. I vård, skola, omsorg, järnväg, elsystem, spårväg, där konkurrens inte finns och inte kans kapas så leder det till sämre löner och kvalitet. Det fisnn inget annat sätt att vinstmaximera än att skära ner på personal, skära ner på underhåll och skära ner på personalens löner. Det finns hur mycket bevis som helst för detta. Det går ju möjligen att införa konkurrens gen om att ge alla företag fri tillgång till allt (det blir ju dock praktiskt svårt med elen och järnvägen) och sluta ge statlig finansiering till vård osv. Men ett sånt samhälle tror jag inte du vill ha.

   Det som ska driva i gemensam ägo och under gemensam kontroll är sådant där konkurrens inte fungerar eller inte lämpar sig. Eldistribution, järnväg, kollektivtrafik (Man kan tänka sig även privata monopol på vissa saker och i vissa områden, så som det var förr eller är med Arlandabanan, men vad är visten med det egentligen?), skola, sjukvård och omsorg etc.

 • Pingback: När blev försvar av icke-vinstdrivna skolor en vänsterposition? | Lena Sommestad()

 • Pingback: Tankevurpa om vinster()

 • Pingback: De röda blöder lite (ipsos majmätning) « miniblogg()