Nog så bra med en bro som ger utrymme åt staden – men….

Det behövs också en bro som ger utrymme åt sjöfarten. I framtiden måste alla lastbilstransporter ersättas. De bör ersättas med fartygstransporter såväl som järnvägstransporter. Då får inte en bro vara ett hinder i vägen för ändamålsenliga och effektiva transporter på älven.  Så en bro som både är bra för sjöfarten och för staden är vad som behövs. Bra för kollektivtrafiken är självklart också nödvändigt. Att fartygstrafiken minskat på älven udndersenare år är inget argument. En bro ska finnas länge och då måst man tänka på framtiden. En låg bro måste, likhet med Marieholmsbron och Göta älvbron vara öppningsbar.

En lågbro i kajhöjd är ett förslag som existerar. Det finner jag inte lämpligt. Det går visserligen att ha en sådan bro öppningsbar också, men det blir för många broöppningar. En bro med en höjd på 12-13 meter innebär färre broöppningar. Den bro som arkitekten Malin Mirsch ritat är just 12 meter hög och den är vad jag förstår konstruerad på samma sätt som alla broar över Chicago river i Chicago , USA. Den brotypen har uppenbarligen fungerat bra i 100 år så det är ju en beprövad öppningsbar brokonstruktion.

Gullbergsvassbron

Bild: Malin Mirsch

Sjöfarten vill för sin del ha en 19 meter hög bro, dvs en bro som är lika hög som den gamla Göta älvbron är. Det vill man ha för att minimera hindren för sjöfarten. Problemet är att ju högre en bro är ju större plats tar alla påfartsramper. En 12 meter hög bro tar avsevärt mycket mindre yta i anspråk för påfartsramperna.

Plan Gullbergsvassbron

Bild: Malin Mirsch

Kan sjöfarten klara sig med en 112 meter hög bro är det bra. Om inte behövs det en högre bro.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements