Hultman från Västervik

Del 6 av 6 i serien Västerviks handelshus på 1700-talet

Hans Hultman (1711-76) var gift med Anna Margareta Holm (1721-95), dotter till politieborgmästaren och handelsmannen Olof Holm (1675-1738). 1764 startade Hans Hultman Gunnebo bruk för att tillverka, spik, band och bultar till skeppsbyggnad. Företaget fick namnet Stora Gunnebo Manufakturverk. Hans Hultman ägde vid samma tidpunkt ett varv i Västervik:

1745 anlägger borgerskapet ett helt nytt varv strax söder om staden. Det kallas en tid för Chr. Dichmans varv, men fick senare namnet Stora varvet. Alldeles söder därom startar Magnus Tenger Altonavarvet och Gunnebo bruks ägare Hans Hultman har eget varv söder därom. På 1781 års stadskarta kan man se de olika varven ligga som ett pärlband utanför den s.k. Strandaporten.

Fadern till Hans Hultman var skepparen Lars Jakobsson Hultman och Ingrid Olofsdotter.

Vid Hans Hultmans död tog först änkan över hans verksamhet och sedan blev sönerna Lars Hultman (1745-98) och Hans Hultman d.y. inblandade. ‘Hans Hultman d.y. ägde också ett sillsalteri på Västkusten, närmare bestämt på Reersholmen i närheten av Rönnäng på Tjörn.

Mot slutet av 1700-talet utvidgades manufakturverket under  Lars Hultmans ledning. Dessutom ägde Lars Hultman också Storebro bruk (köpt 1786 från Carl Fredrik Pechlin) och Eds bruk och drev i likhet med fadern en omfattande grosshandelsverksamhet i Västervik. Vid Lars Hultmans död togs verksamheten över av änkan Sara Catharina Hultman. Hon fick 1808 tillstånd att bygga ut Eds bruk. Senare såldes bruket till Johan Nordenfalk. Storebro bruk övertogs 1808 av Lars Hultmans svärson Carl Fries.

Gunnebo Bruk såldes 1844 tillsammans med tre gårdar av Lars Hultmans son Lars Hultman d y (1792-1855) för 25 000 rdr. Lars Hultman d.y var också delägare i Eds bruk. Varvet i Västervik fanns fortfarande kvar i familjens ägo år 1800:

År 1800 finns i Västervik 2985 invånare. Varvsverksamheten har en viss nedgång i början av seklet, men här finns ändå 4 varv, Slottsholmsvarvet, Stora Varvet, Hultmanska varvet och Altonavarvet.

Hans Hultmans dotter Inga Margareta Hultman (1747-1806) var gift med Hans Bauman-Liljenstolpe (1712-92) i dennes andra äktenskap. Han var ägare till Falsterbo bruk i Hjorted.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Egge
Advertisements