Arfwedson i Hamburg och Lissabon

Del 3 av 7 i serien Svenska handelshus i utlandet

Under några år omkring 1730 idkade Peter Arfwedson handelsrörelse i Hamburg i kompanjonskap med en köp­man von Kampe i firman von Kampe & Arfwedson. Först drev Peter Arfwedson emellertid verksamheten själv och agerade som ombud för sina bröders firma Abraham & Jacob Arfwedson i Stockholm.

Ungefär samtidigt som Peter Arfwedson (1703-?) startade sin rörelse i Hamburg inträdde hans bror Arfwed Arfwedson (1701-1756) i ett handelsföretag i Lissabon, Nobel & Bidlov, där han sedan tidigare arbetade. Strax efter Arfwed Arfwedsons inträde i firman lämnade Bidlov densamma. Nobel var sannolikt från Nederländerna från början och när han dog 1739 var ägarna två svenskar, Arfwed Arfwedson och Alexander Küsel (1710-92) som blivit delägare nåt eller några år tidigare. Kort därefter blev också Peter Arfwedson delägare i företaget. Firmanamnet var under den tid han också var delägare Arfwedson Gebroeder & Küsel. Alexande Küsel kom till Lissabon efter att ha suttit fängslad i Alger efter att ha blivit tillfångatagen av sjörövare.

Kring 1745 lämnade Küsel Lissabon och flyttade till Riga varvid firman i Lissabon fick namnet Arfwedson Gebroeder & Co. 1748 lämnade Peter Arfwedson firman och Lissabon. 1755 kallades företaget Arfwedson Reuter & Hornstein då två nya svenskar, Reu­ter och Hornstein, blivit delägare. Arfwed Arfwedson, som från också 1738 varit svensk konsul i Lissabon, avled där 1756. Förutom saltinköp och saltexport tycks Arfwedson också ha köpt upp kolonialvaror från Brasilien i Lissabon för vidare försäljning till brödernas firma i Stockholm. Familjen Arfwedson var också engagerad i det Västindiska kompaniet och kring handel med Sydamerika och Västindien. Verksamhet i Lissabon kunde fungera som en brygga till dessa områden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Hogguer – bankirfamilj och adelLindegren son & Grill >>
Advertisements