Folknationen och Elitgloben

Medborgarskap i globaliseringens tidBoktips
Medborgarskap i globaliseringens tid
Gerard Delanty
Studentlitteratur

Folknationen och Elitgloben

Nationalstater som Sverige är en slags samhällsäktenskap mellan den politiska elitens stat och den nationella folkliga kulturgemenskapen. Icke så längre då överklassen svikit nationen och flyttat sina blickar till Bryssel och den globala marknaden.

Därför ser vi idag en skilsmässa mellan staten och nationen, menar Gerard Delanty i 230-sidiga Medborgarskap i globaliseringens tid. Staten blir en delreglerare av den nyliberala världsmarknaden, medan folket lämnas ensamt med sina otidsenliga nationella känslor.

Internationalisten och kosmopoliten Delanty är smart nog att inte bara se fördelar med denna utveckling. Bland annat lämnas fältet fritt för främlingsfientliga högerpopulister att exploatera de överallt växande nationalistiska och ”rikssolidariska” åsikterna i de europeiska och globala folkdjupen.

Han vill därför ha någon slags kosmopolitisk ordning där man behåller ”nationer utan nationalism” – kombinerar gemenskap på lägre nivå med en global världsordning. Hans tankebygge verkar dock väl kliniskt rationellt för att kunna inkludera de passioner som nationalstoltheten rymmer.

Självklart är det dock bra med alla försök att lösa vår tids största fråga: Hur ska vi bygga en fungerande global demokrati som komplement till den nationella demokratin som marknaden gjort maktlös? Vi står inför samma demokratistrid vid detta sekelskifte som vid det förra – men förflyttat från nationell till global nivå (var finns förresten de borgerliga i denna debatt?).

Detta är en kamp som angår alla. Hur kan då Delanty med att skriva så torrteoretiskt, ordmastigt och omtuggande att inte ens jag, som har akademiska studier och stort intresse för de här frågorna bakom mig, alltid förstår vad han menar? Än mer oförskämt blir det med allt smömosigt flumsnack i postmodern, poststrukturalistisk och postkolonial anda.

Delanty lyckas dock ge en slags kortfattad sammanfattning av hela globaliseringsdebatten. Och han inser faran med splittrande mångkulturalism och människors behov av en trygg och solidariskt kulturell gemenskap. När han säger att vi måste bygga en enad värld (”civil kosmopolitism”), samtidigt som vi behåller nationerna, då tror jag han är på rätt väg.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, GP1, 2, DN1, 2, 3, Skanskan1, 2, 3, 4, 5,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements