Samma falska rikemanslista som vanligt

Veckans Affärer listar återigen Sveriges rikaste. Som vanligt är listan falsk. Ingvar Kamprad tas upp fast han inte äger Ikea privat utan företaget ägs av en stiftelse. Wallenbergs finns inte med på listan trots att deras förmögenhet också ligger i stiftelser som kontrolleras familjen på samma sätt som det är hos Kamprad. För att listan ska vara korrekt ska antingen Ingvar Kamprad tas bort eller så ska Wallenbergarna in. Detta är det mest uppenbara felet i listan, men det finns fler liknande fel som exempelvis med familjen Söderberg. Ett annat som är lätt att upptäcka är frånvaron av Ane Mærsk McKinney Uggla. Hon är den viktigaste makthavaren i Danmarks största företag och kontrollerar en mycket stor förmögenhet. Via stiftelser, precis som i fallet Kamprad och fallet Wallenberg. Hon är svensk, men född i Danmark. Inte heller hennes son Robert Uggla som bor i Sverige och är svensk finns med.

Sen listas en del svenskar bosatt i utlandet, men inte andra. Familjen Rausing, som i huvudsak, i likhet med många andra rika svenskar bor i London, listas, och också en ur familjen Philip-Sörensen (G4S). Listan är inte seriös som jag ser det, utan bara en bekräftelse av hur Veckans affärer vill att vi ska uppfatta omvärlden. Man använder inte en konsekvent metodik, tar med familjer och personer efter behag. De allra mäktigaste finansfamiljen utelämnas från listan och de mer uppseendeväckande familjerna finns med. Familjer som Rausing, Persson (också med efternamn som Bengtssson, Söderström och Tham), Lundberg (också Martinson och Lindh som efternamn) af Jochnick, Ax:son Johnson, Lindén, Bennet, Olsson, Ericsson, Douglas, Bonnier, Lundin, Kleberg, Stenbeck med flera. Men den klart mäktigaste familjen saknas. Wallenberg. Mäktig är inte synonymt med personligt rik eller rik. Rik är inte synonymt med mäktig.

Av de rika svenskarna bor många alltså i Storbritannien och London, men några bor förstås också i Schweiz där många rika bor (är skrivna) för att minska sin skatt. Enligt media bor två tredjedelar av Europas rikaste i det vackra alplandet med de låga skatterna för rika.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements