Petersen & Hising

Del 5 av 6 i serien Borgarfamiljer på 1700-talet

Mikael Hising (1687-1756) var född i Köping som son till Carl Hising (1645-1702) och Barbro Petré. Han var framgångsrik grosshandlare och redare i Stockholm och inköpte 1723 Skogby, Billnäs och Fagerviks järnbruk i Västnyland samt ett flertal ödegårdar i trakten tillsammans med sin bror Johan Wilhelm Hising. Dessa bruk hade ödelagts var ryssarna under kriget 1719. År 1725 blev han ägare till DalsbrukKimitoön och grundade 1732 Björkboda bruk. Han var gift med vinhandlardottern Margareta Frodbom. Åren 1748-51 ägde Mikael Hising också Gysinge och Söderfors ihop med Claes Grill.

Sonen Johan Hising (1727-90, adlad Hisingen år 1770) köpte vid faderns död upp kusinernas andelar i Fagervik, Billnäs och Skogby samt ärvde Ingemarshov. Det senare sålde han dock till Samuel Sandels. Han flyttade år 1758 till Fagervik.  Fagervik blev snart landets största producent av bleckplåt men producerade senare i huvudsak svartplåt och stångjärn. Johan Hisingers första hustru var borgardottern Magdalena Catharina Wittfoth från Åbo, och sedan hon avlidit gifte han om sig med Elisabeth Krook. En dotter i första äktenskapet gifte sig först med Johan Fredrik Aminoff, men skilde sig från honom och gifte sig med den franske Marechal de Camps greve de Lancy. Sonen Michaël Hisinger blev rysk-finsk friherre och ryttmästare.

Vilhelm Hising, också son till Mikael Hising, var brukspatron vid Skinnskattebergs och Baggå bruk. Vilhelm Hising var gift med Barbara Fabrin, vars far var lektor i Karlstad. Deras son Wilhelm Hisinger adopterades på sin farbror Johan Hisingers adliga ätt.

Dottern Catharina Elisabeth Hising (1724-75) var gift med bergsrådet Detlof Heijke (1707-75, adlad Heijkenskjöld år 1761). Denne köpte upp 3/4 av Hällefors silververk, Bredsjö, och ärvde andelar av faderns bruk i Gammelbo och Granhult.

En annan dotter, Barbro Maria Hising (1718-74) var gift med Volter Petersen (1705-83), bergsråd och brukspatron på Eda bruk. Denne var kusin med Herman Petersen (barnen adlade af Petersens). Volter Petersens och Brita Maria Hisings son Johan Adam Petersen (1737-97) slog sig ned på Björkboda, somm hans far tidigare köpt, och deras son Carl Petersen (1742-1800) adlades i likhet med sysslingarna med namnet af Petersens.

En tredje son var Mikael Hising (1722-98) som var gift med Beata von Langenberg. Mikael Hising drev ett handelshus i Stockholm tillsammans med svågern Volter Petersen. 1751 gick detta handelshus i konkurs. Firman var av många samtida sedd som notoriska spekulanter. Mikael Hising d.y. lämnade vid konkursen landet medan svågern rekonstruerade sin ekonomi och så småningom kunde köpa in Björkboda bruk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< MorsingEkman, del 1 – järn och trä >>
Advertisements