Privatpolis vid Stigs Center?

Företagaren Stefan Andersson som arrenderar kommunens mark för att ha en lastbilsparkering vid Stigs Center ute i Backadalen har anlitat ett privat vaktbolag. Deras huvudsakliga uppgift ska vara att driva in parkeringsavgifter från de långtradare som stannar på platsen, men de kommer säkert också att ha en viss effekt på spritlangningen. Stefan Andersson menar att det behövs en insats då det är hans varumärke som får en dålig stämpel och ett dåligt rykte på grund av spritlangningen.

Om spritlangningen inte minskar på grund av vakterna så blir resultatet istället att Stigs Center och Stefan Andersson indirekt kommer att tjäna pengar på langningen då Stigs Centers inkomster kommer att öka genom vakternas arbete. Deras närvaro på platsen och avgiften kan också betyda att vissa långtradarchaffisar söker sig till andra parkeringar. Något som kan betyda minskade inkomster för Stefan Andersson i form av minskade inköp på Stigs Center.

Kommunens arbete med en handlingsplan för området och mot spritlangningen går däremot extremt långsamt och det är anledningen till att Stefan Andersson tagit ett eget initiativ och hyrt in vakter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements