Att integrera genom att utestänga

Folkpartiet vill integrera invandrare genom att utestänga dem. Kan de inte svenska får de inte vara med är folkpartiets inställning. Ärligt sagt är det inte brist på kunskaper i svenska som är det stora problemet för invandrare och flyktingar som kommit till Sverige. Indiska låglönearbetare i programmeringsföretag kan oftast inte svenska och det spelar ingen roll, polska gästarbetare som plockar jordgubbar kan i stort sett aldrig svenska och det spelar ingen roll. Kinesiska studenter och invandrare i Göteborg kan inte svenska, men det spelar ingen roll. Många finnar och jugoslaver som arbetade i den svenska industrin på från 1950-talet och framåt kunde inte svenska, de flesta av dem kan det idag, men inte när de började arbeta. Det spelade ingen roll.

Det stora problemet är istället bristen på arbeten. Arbetslösheten liksom svårigheterna att kunna leva på en rimlig nivå om man inte har ett arbete. Det är folkpartiet och deras kollegor i den svenska regeringen som delvis skapat, men framförallt förvärrat problemen med försörjning, med fattigdom och arbetslöshet. Man har genom privatiseringar och försämringar i den gemensamma skolan ökat segregationen och minskat integrationen. Nu vill man fortsätta öka segregationen och minska integrationen genom att utestänga folk som inte kan svenska. Man vill också fortsätta öka fattigdomen och segregationen genom att göra det omöjligt att försörja sig när man inte får ett arbete. I förlängningen leder också folkpartiets politik till lägre löner och ännu större klassklyftor och ännu större ekonomisk och etnisk segregation. Det blir inte heller  fler arbetstillfällen genom att folks försörjningsmöjligheter på andra sätt villkoras och tas bort. Det ger bara mer fattigdom och ökad klyftor. Mer brottslingar och fler tiggare.

Att inte kunna svenska minskar dock möjligheterna i samhället för en person, så det kan vara ett problem att inte vara kunnig i svenska. Men det är som sagt var inte det stora problemet och situationen kan inte göras bättre genom att göra det ännu svårare att komma in i det svenska samhället på det sätt som Folkpartiet vill genom att utestänga de som inte kan det svenska språket från delar av det svenska samhället.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Näthat och kommentarsfält | Svensson()

  • Pingback: Fp fiskar bruna röster « Röda Berget()

  • Men brist på arbete kan faktiskt bero på dåliga kunskaper i Svenska, och utan språkkunskaper är det svårt med utbildning. Jag är inte mycket för FP politik i övrigt, man här har det plötsligt fattat vad det handlar om, och de som tycker att FB skapar utanförskap genom att lära inv, språk och yrke måste väl vara ute och cykla. En bra liknelse är att själv tänka sig in i hur det skulle vara att leva i tex Syrien eller Somalia eller andra platser där många inv. kommer från, utan att kunna språket, utan språk kan man inte ta del av samhället, och inte få ett yrke. Jag tycker det är ett bra initiativ till ett stort problem. I många länder krävs goda kunskaper i språket för att få medborgarskap, USA, Norge, Thailand mf. Varför inte Sverige?

    • Ja det kan det. Men den stora bristen är att det inte finns jobb. med 10% arbetslöshet och 20% ungdomsarbetslöshet så innebär det att de allra flest arbetslösa kan mycket bra svenska och har svenska namn. Även om alla kunde perfekt svenska skulle det inte förändra nivån på arbetslösheten ett dugg. Det är bara på individnivå det kan ha betydelse, men inte på en politisk nivå. Dvs det enda som skulle händ är att viss arbetslösa individer byttes ut mot andra arbetslösa individer. fansn det jobb åt alla skulel inte heller språket spela nån som helst roll. Det gjorde det inte på 1960-talet när det fanns jobb åt alla. Folkpartiets förslag alltså ingenting och har alltså ingen som helst betydelse. Meningslösa förslag är onödigt att ödsla kraft på.