Zelling och Dreijer

Del 7 av 15 i serien Borgarfamiljer i 1700-talets Stockholm

Peter Magnus Zelling (1700-1771) var vinskänk och övertog år 1754 Södra Stadshuskällaren från Sofia Margareta Jörnasson (född Kock). Vid sidan av Södra Stadshuskällarens drev Magnus Zelling också en handelsfirma. 1750-52 drevs handelshuset av Magnus Zelling ihop med brodern Daniel Zelling och Johan Clason och innan dess drevs firman av bröderna tillsammans med Karl Kierman. Firman gick hela tiden under namnet Zelling & Co vilket ledde till en konflikt i samband med betalningssansvar. År 1750 tillhörde Zelling & Co Stockholms 10 största importörer. Magnus Zelling var gift med Margareta Williamsson.

Efter att Clason lämnat bröderna Zellings bolag drev de firman vidare ensamma ett tag men snart intogs Abraham Sundberg som delägare istället för Magnus Zelling. Den senare ingick från 1766 istället kompanjonskap med Johan Dreijer (1738-97) som var gift med dottern Anna Margareta Zelling (1743-1817). Denna frima bar till en början namnet Dreijer, Zelling & Müller. Från 1771 var svågern Carl Magnus Zelling delägare istället för Magnus Zelling och nån okänd Müller. Firman gick då under namnet Dreijer & Zelling. Carl Magnus Zelling fick burskap 1769.

Dreijer & Zelling drev framförallt en mycket omfattande rederirörelse. 1767 och 1770 namnes det som ägare av eller delägare i 15 á 16 större och mindre fartyg. År 1775 hade antalet stigit till 24, värderade till över 977 000 dlr kmt. Som vanligt var man främst delägare i olika skepp men bolaget vissa skepp helt. I skeppen Jason och Justitia ägde firman 13/15 resp. hela skeppet (värderatytill över 214 000 resp. nära 161 500 dlr kmt). Handelsrörelsen omfattade mångskiftande export- och importvaror av vanliga slag, bl.a. stångjärn, tackjärn, trävaror, viner, salt, tobak osv.

Firman Dreijer & Zelling använde sig av stora lån för att finansiera sin verksamhet och sin expansion. Detta blev ödesdigert vid krisen 1766-67 då friman stod med stora varulager som de tvingades säljamed förlust. Johan Dreijers bror Arendt Dreijer, först köpman i Amsterdam  men från 1767 konsul i Cadiz, gjorde konkurs och denna konkurs drabbade även Dreijer & Zelling. Under nio år höll bolaget ut, men i slutet av 1775 måste det inge konkursansökan. Tillgångarna uppgick vid konkursen till 2 240 212, skulderna till 2 129 456 dlr kmt, förlusterna till 2 421 365, varav i sjöskador 815 772. Flertalet kreditorer samtyckte till D: s och Zellings cessionsansökan, men några tog konkursmålet ända upp till K. M:t. Slutet blev, att JOhan Dreijer avträdde all sin egendom till borgenärerna, men hustrun behöll större delen av det rika boet såsom hemgift och ersättning för sitt arv, vilket till stor del skyddades genom ett äktenskapsförord. Bland det, som hon önskat behålla men ej kunnat rädda, var det vackra Nyckelviken vid Saltsjön, som Johan Dreijer köpt av Herman Petersen.

Ekonomiskt hämtade sig Johan Dreijer inte efter konkursen, han blev dock inte fattig då han istället kom att ägna sig åt politiken och kunde göra en ämbetsmannakarriär. Han blev bland annat handelsborgmästare i Stockholm.

Daniel Zellings och Abraham Sundbergs frima fick då namnet Zelling & Sundberg. Abraham Sundberg var gift med en dotter till grosshandlaren och brukspatronen Daniel Broms (1707-74), Catharina Beata Broms (1747-1811).  Daniel Broms dog 1775 och han hade en stor fordran på Zelling & Sundberg. Året efter gick Zelling & Sundberg i konkurs på grund av en stor skuld till Küsel & Wahrendorff som de uppenbarligen inte kunde betala. Sannolikt hade denna konkurs också samband med konkursen i Dreijer & Zelling.

Daniel Broms var gift med Catharina Bethulin (-1747) och de hade förutom ovan nämnda dotter också en son, Jonas Broms (1746-1825) som var brukspatron i Karlshamn. Daniel Broms bror Erik Broms (1713-63) var handlande i Örebro och brodern Jonas Broms (1705-45) var linkrämare i Stockholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< HeidemanDahlström >>
Advertisements