Lönsamt cigarettfiffel

Del 26 av 27 i serien Maffia och företagande

Cigarettsmuggling är en lönsam verksamhet som till stor del bedrivs av organiserade kriminella nätverk. Sättet som det görs på är inte ens smuggling i många fall, utan det brott som det istället handlar om är ekonomiska brott som grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Helsingborgs Dagblad har kartlagt det hela med utgångspunkt från ett par Helsingborgsföretag.

Ett tips om tillvägagångssättet fick polisen när man i juni 2005 grep en vi den tiden känd brottsling, R*ch*rd R*d*n, med koppling till Hells Angels, i Askim. Tidigare hade han dömts för bl.a. flera fall av bokföringsbrott, narkotikabrott, grovt skattebrott och vapenbrott till två och ett halvt års fängelse. Han dömdes senare för ekonomisk brottslighet i flygbolaget EastJet me också för andra brott. Även VD:n Robert Peric dömdes för brott. Båda två dömdes till 2 och ett halvt års fängelse för för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grovt försvårande av skattekontroll. Robert Peric har jag sannolikt orsak att återkomma till då han varit inblandad i fler skumma affärer.

Men kopplingen till cigarettfifflet fanns i ett dokument som polisen hittade i R*d*ns bil. I dokumentet fanns följande ordalydelse:

”Fördelen med detta projekt är att man inte smugglar in cigaretter. Alla varor förs in lagligt och är märkta med korrekt varningstext. Cigaretterna är således helt lagliga. Brottet består i att tobaksskatten och momsen inte redovisas samt att bokföring saknas.”

Brottet går till så att två eller fler laster cigaretter förs in med hjälp av samm märkning, men bara en av lasterna redovisas officiellt:

Varje last förses med digitala dokument och en kod, som följer lasten från avsändaren till mottagarlandet. Dokumentet gäller under den tidsperiod som frakten beräknas ta, men den tiden är oftast mycket generöst tilltagen.

Det innebär att man kan köra en lastbil med cigaretter från exempelvis Österrike till Sverige. I det läget är det mottagaren, exempelvis i Helsingborg, som ska döda koden genom att bekräfta att lasten har kommit fram. Då registreras införseln hos Skatteverket och tullen. Men om inte tullen i Sverige har vinkat in lastbilen och själva registrerat införseln, så kan mottagaren strunta i att döda koden. I stället skickas samma lastbil ner till samma leverantör i Österrike och lastar exakt samma last en gång till. Då får Skatteverket och tullen inte reda på att dubbelt så många cigaretter som deklarerats har förts in i Sverige.

Det finns 56 företag som har tillstånd av Skatteverket att lagra tobak, så kallade upplagshavare för tobak. Det är dessa företag som importerar cigaretter på lagligt vis till Sverige. Flera av dessa företag har visat sig agera på ovan beskrivna vis och tidningen Helsingborgs Dagblad pekar speciellt ut två företag i Helsingborg som skyldiga till detta, Frecor Tobaksimport AB och Asgari Import & Export AB. Men det är sammanlagt 12 företag som figurera i de brottsutredningar som gjorts av Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Förmodligen förekommer det dock att många fler bolag gör detta i mindre skala så att det därmed blir mycket svårt att upptäcka.

Första gången någon dömdes för denna typ av verksamhet var i Göteborg 2007. De dömda var som jag förstått det R*ch*rd R*d*n och en annan man. De båda dömdes i tingsrätten, men R*d*n frikändes i hovrätten.

De två bolagen i Helsingborg har numera förklarats i konkurs (det finns ett företag vid namn Asgari, men det är inte samma företag och inte knutet till tobakshanteringen, ingen med det namnet är heller knuten till härvan), men de inblandade företagarna var Bernt Eriksson (Frecor Tobaksimport AB) och Fadi Haidar Ahmad (Asgari Import & Export AB). Dessa två män, som sannolikt är en typ av bulvaner, har dock kopplingar till en rad andra män som är kända för ekonomisk brottslighet sen lång tid tillbaka.

En av dem är en man i 70-årsåldern (är detta måhända Roland Bjuhr), som bor i en stor villa i södra Stockholm, som dock är skriven på hans sambo. Stockholmaren har varit en central figur i ekobrottssammanhang i minst 20 år och har dömts flera gånger. Hans nätverk har varit inblandat i en stor cigaretthärva i Stockholm och stockholmarens medhjälpare har varit aktiva i Helsingborg. Det fins också andra kopplingar till stockholmaren, bland annat via en stor cigaretthärva i Stockholm.

Detta då Ekobrottsmyndigheten när man gjorde husrannsakan i utredningen kring Asgari hittade ett telefonnummer till fastighetsförvaltaren för Magasin 6 i Frihamnen i Stockholm. Asgari ska ha försökt sig på att hyra lokaler där. Bland tidigare hyresgäster i Magasin 6 dyker ett annat intressant företagsnamn upp. Det är Swahns Skeppsfurnering AB som har blåst staten på 97 miljoner kronor efter att genomfört ett likadant brott som Genomförst av de två bolagen Frecor och Asgari i Helsingborg.

I utredningen av brotten i Swahns, dyker stockholmarens namn upp igen. Swahns drevs av en man som av allt att döma var bulvan för stockholmaren. Han bodde i en lägenhet som ägdes av stockholmaren och han hade tidigare dömts för ekonomiska brott ihop med stockholmaren. Mannen dömdes till fyra års fängelse grova bokföringsbrott, skattebrott och grov urkundsförfalskning för brottsligheten i Swahns. Även Swahns är försatt i konkurs.

Vid möten som Bernt Eriksson hade under sin tid som ägare av Frecor medverkade ibland en annan man, en norrköpingsbo som tidigare bott i Helsingborg och som fortfarande har anknytning till Helsingborg.

Norrköpingsbon är enligt Helsingborgs Dagblad inte dömd för brott. Men han har varit intressant för polisen sen 1990-talet. Då var stockholmaren huvudman i en omfattande och uppmärksammad härva i nordvästra Skåne där fastighetsbolag plundrades med hjälp av bulvaner och målvakter. En viktig medarbetare i den hanteringen var den nuvarande norrköpingsbon och hans fastighetsbolag.

En annan kugge i stockholmarens verksamhet har länge varit en man som bor i Värmland. På 1990-talet satt de två i samma bolag som hade sin bas i centrala Helsingborg. Bolaget hade samma adress som norrköpingsbon hade då.

Norrköpingsbon ska alltså ha samband med Frecors affärer medan värmlänningen ska ha figurerat i samband med Asgari. Han ska bland annat kört transporter för och kvitterat leveranser av cigaretter till Asgari.

Det finns också kopplingar till två bröder från nordvästar Skåne. Dessa två var de som från början startade de två aktuella bolagen Frecor och Asgari:

Bolaget hade bildats av två Helsingborgare, en lantbrukare och en grossist i livsmedelsbranschen. Deras plan var att importera och sälja cigaretter i stor skala.

Grossisten vill inte tala med HD men lantbrukaren berättar att de två hade en plan. De tänkte utnyttja grossistens affärskontakter och erbjuda dem att också köpa cigaretter.

När alla tillstånd var klara 2008 köptes ett parti från USA. Märket hette New York, ett lågprismärke, av den typ som har blivit allt vanligare. Men några avtalade köpare fanns inte och försäljningen gick trögt.

[…]

En av dem som vill köpa bolaget var Bernt Eriksson.

– Jag hade köpt ett möblemang av honom för länge sedan så jag visste vem han var. Och han verkade seriös, inga skatteskulder eller sådant.

Bernt Eriksson får köpa till självkostnadspris. Vad det hade kostat att starta företaget plus varulagret, cigaretterna från USA.

[…]

Innan Fadi Haidar Ahmad tog över Asgari drevs bolaget av en man i 55-årsåldern. Mannen är bror till grossisten som var med och startade Frecor.

55-åringen har i dag lämnat Sverige. Ekobrottsmyndigheten har varit intresserad av att förhöra honom i utredningen om skattebrotten i Asgari, i första hand som vittne. Men varken Ekobrottsmyndigheten eller andra myndigheter har lyckats få tag i mannen.

De två brödernas familj äger en lagerlokal på Väla Norra. Där huserade först Frecor, innan Bernt Eriksson tog över bolaget och flyttade det till Rundgången. Det var i lagerlokalen på Väla Norra som Fadi Haidar Ahmad drev Asgaris verksamhet.

Cigaretthanteringen är mycket lönsam för de som ägnar sig årt den. Staten beräknas ha förlorat mer än en halv miljard i skatteintäkter i de 12 företag som Ekobrottsmyndigheten undersökt. Mest pengar har männen bakom Frecor tjänat. Företaget har struntat i att betala 108 miljoner kronor i punktskatt och 21,5 miljoner  i skattetillägg. I sju av härvorna har en eller flera personer dömts för delaktighet. I nästan alla fall handlar det om bulvaner eller medhjälpare. Det längsta straffet har en man som dömdes till fem års fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott i ett Halmstadsföretag.

Intressant?
Läs mer: HD1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fängelsedom i bluffakturehärvaFackrepresentant hotad av gangstergäng >>
Advertisements