Trippelelit och bondeuppror

Det svenska samhälletBoktips
Lindkvist & Sjöberg
Det svenska samhället 1
Studentlitteratur

Trippelelit och bondeuppror

En utmärkt folklig tidig svensk historia. Klerkernas (prästernas) tid 800 – 1520 och adelns tid 1520 – 1720. De eliter som med kungamakten stod mot de ofta rebelliska bondemassorna. Men varför inget om tiden före 800, och varför så lite om asatro och vikingar. Intressant är den tidiga ”protonationalismen” och böndernas unika politiska ställning. Så försvann trälarna redan på 1300-talet. Den beväpnade allmogen blev från 1400-talet en samhällelig kraft i ständermöten/riksdagar och i politiska allianser.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements