Dahlström

Del 8 av 15 i serien Borgarfamiljer i 1700-talets Stockholm

Anders Dahlström (1669-1746) var framgångsrik köpman i Stockholm. I sitt första äktenskap var han gift med Brita Elisabeth Brander (1686-1707), dotter till Carl Esbjörnsson Brander (-1712), och Brita Christina Ahlstedt (1661-91). I det andra äktenskapet var han gift med Catharina Strömberger (-1714) och i det tredje med Sara Christina Schmeer (1699-?) från enn annan rik borgarfamilj i Stockholm. Johan Henrik Schmeer (1697-1768), bror till Sara Christina Schmeer, var gift med Hedvig Dorotea Spalding vars mor Anna Christina Brander (1684-1757) var syster till Anders Dahlströms första fru.

Anders Dahlström var frihandelsvänlig och således inte en medlem i hattpartiet. Han var ledamot av bemedlingskommissionen och medlem i direktionen för det år 1724 inrättade borgerskapets änkehus. Han hade en rad döttar i alla sina äktenskap och de flesta av dem gifte sig med framgångsrika handelsmän.

Dottern i första äktenskapet, Brita Christina Dahlström (-1759) var gift med Carl Lorensson Beck (-1744). Döttrarna i andra äktenskapet, Margareta Dahlström (1709-54) och Christina Elisabeth Dahlström (1711-?) var gifta med handelsmannen i Stockholm Henrik Nordenholm (-1759) respektive handelsmannen i Norrköping Nils Magnusson (Månsson, 1690-1757).

Döttrarna i det tredje äktenskapet gifte in sig i den yttersta eliten i Stockholm, skeppsbroadeln. Maria Dahlström (1723-77) var gift med Abraham Arfwedson (1698-1779) i hans andra äktenskap. Sara Ulrica Dahlström (1725-94) var för sin del gift med Peter Tottie (1708-67).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Zelling och DreijerSchmeer >>
Advertisements