På vilket sätt är islam en svensk religion, eller är den det?

Del 6 av 8 i serien Muslimer, det svenska samhället och interaktion

Den frågan som kommer från Amanj Aziz kandidatuppsats i Statsvetenskap som har titeln Korta byxor, slöjor och skägg – Muslimer, det svenska samhället och interaktion och är lite knepig. Därför att den förutsätter att det finns nån religion som är svensk. Det är en förutsättning som kan ifrågasättas.

Det finns en religion i Sverige som är större än andra religioner i landet (även omd en inte omfattar en majoritet av folket), så på det sättet kan den kanske kallas svensk. Men den har kommit till vårt land från Mellanöstern där den skapades via Rom, Tyskland och England. Det handlar om kristendomen.

Två andra religioner som idag finns i vårt land har kommit hit från samma område. Den ena indirekt via invandring från Polen, Tyskland och Ryssland, det är judendomen och den andra via invandring direkt från Mellanöstern och Sovjet. Det sistnämnda är islam och det är idag den näst största religionen i Sverige. Precis som kristendomen är den dock uppsplittrad på en lång rad olika grenar och kvistar, grupper och sekter.

Även judendom, islam och andra religioner som buddhism, hinduism, bahai, zoroastrianism, yezidi, konficuanism, taoism, mormonism med mera som idag finns i Sverige kan väl på samma sätt kallas svenska religioner för att de finns här.

Tidgare i den nordiska historien fanns också andra trosuppfattningar, tron på asagudar som exempelvis Oden och bronsålderns trosuppfattningar med olika keltiska gudar som exempelvis Cernunnos och Taranis som finns avbildade eller vars symboler finns avbildade på många hällristningar. Men de religionerna kan ju knappast kallas svenska eftersom Sverige inte fanns då. Eller så kan asatron kallas svensk för att den tillsammans med kristendomen fanns i Sverige närt Sverige grundlades.

Kristendomen spelade dock en mer central rol. Den var i praktiken ett instrument för skapandet av den svenska staten. Då handlade det om katolsk kristendom. När sen Gustav Eriksson (Vasa) manövrerade sig fram till positionen som envåldshärskare spelade protestantisk kristendom en central roll i den processen.

Kristendomen, denna importreligion från mellanöstern kan därmed utan tvekan kallas svensk. Den finns i Sverige och har funnits här länge. Samma sak gäller judendomen, den har funnits här länge och finns här. Slutligen kan också islam kallas svensk, den finns här, det är den näst största religionen, den har funnits här i minst 50 år, och muslimer kom till Sverige på vikingatiden, på medeltiden, på 1600-talet, på 1700-talet och i stort sett under alla århundraden.

Men det grundläggande är att de religioner som finns i Sverige, de är svenska religioner, även om de som i kristendomens, judendomens och islams fall är importer från Mellanöstern. Eller så är ingen religion svensk för att ingen idag existerande religion härstammar från Sverige.

Läs mer:

Hur många muslimer finns det i Sverige?
De första svenska muslimerna
Moderaterna och muslimska fundamentalister
Vilken vänster är det som vurmar för islam?
Vi behöver inga fler religiösa helgdagar

Runor kan ha arabiska rötter
Oden – också från Mellanöstern?
Muslimer i Birka?
Vikingarnas svärdssmide från Iran

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Hur är en muslim? Vad kännetecknar en muslim?Är det i konflikt att följa islam och samtidigt vara del av det svenska samhället? >>Vem kan du tänka dig som granne, arbetskamrat, ingift i släkten…? >>
Advertisements
  • Ja, det är sant att kristendom är en lika importerad religion som islam. Men jag misstänker att mycket av den större acceptansen av kristendom beror på att genom århundena så har de kristna omformat den till att passa de förhållanden som råder här. Det var ju inte så att kristendomen kom genom den sorts invandring vi har idag. Den antingen bokstavligen bankades i huvudet på folk och motståndarna mördades eller ”smögs” in med tiden. Den utvecklades med människorna som levde här.

    Islams utbredning i dagens samhälle ser ju annorlunda ut. Visst finns det muslimer som vill införa islam på samma sätt som de och kristendomen genom historien gjort, men då folk inte faller för terrortaktik idag lika lätt som de gjorde i historien så lyckas de inte. De som motsätter sig religionen får leva i högre grad, om man säger så. Därför stångas pannor blodiga emot varandra och konflikten blir mer utdragen.

    Jag anser att ett civilicerat samhälle måste arbeta för att förminska religionens ”makt” eller betydelse hos folk så att den till slut betraktas som en hobby. Dithän hade ju t.ex. sverige nått innan man raserade allt igen genom att fundamentalister inom islam fick den status som de fått. Nu måste det långa arbetet börja om igen.
    Jag anser på fullt allvar att fundamentalister inom islam inte är problemet, det är deras möjliggörare som är det. Deras attityd måste ändras. De måste utbildas i det mänskliga psyket och gruppsykologi, men det är svårt då deras attityd till största delen är känslobetingad och därmed irrationellt och svårt att med förnuft bekämpa.

  • Pingback: Vem är invandrare? | Svensson()