Sverige orättvisare än det verkar

Bortfallet när det gäller svarande i SCB:s olika undersökningar blir större och större. Det innebär att undersökningarna inte ger rättvisande resultat och viss fall faktiskt är helt oanvändbara. Det senare gäller undersökningen om hur vi använder vår tid. Det är en undersökningen som bl.a. ska visa hur mycket tid män och kvinnor lägger på olika hushållsgöromål. Nästan 60% av de som tillfrågas svarar inte av olika skäl. Med en sån låg svarsfrekvens kan man inte dra en enda slutsats utifrån den undersökningen.

Sannolikt betyder det att Sverige är betydligt mindre jämställt än vad vi tror. För sannolikt är svarsfrekvensen högre i medelklassen än i arbetarklass. Sannolik är svarsfrekvensen lägre bland invandrare än bland andra svenskar. Mycket tyder på att resultatet därför visar en för ljus bild. För genom en rad med undersökningar vet man att fattiga och arbetare har mer konservativa uppfattningar i frågor om jämställdhet och liknande.

En anna undersökning vars resultat också är oanvändbart är undersökningen om hur nöjda äldre är med hemtjänsten. Bortfallet i den undersökningen var 73% år 2011. Den kan inte på något sätt användas för att bedöma kvaliteten i hemtjänsten. Undersökningen är helt enkelt helt meningslös.

Bortfallet när det gäller politiska sympatier är så stort att det inte är möjligt att egentligen bedöma hur mycket stöd de mindre partierna faktiskt har. Sannolikt är det så att arbetare, fattiga och invandrare svarar i mindre utsträckning än andra. Det betyder sannolikt att stödet för vänsterpartiet, socialdemokraterna och sverigedemokraterna är större än vad SCB:s undersökning ger vid handen.

Arbetslösheten kan vara högre eller lägre än den man kommer fram till (sannolikt högre då de som inte svarar i större utsträckning sannolikt är arbetslösa än de som svarar). Utsattheten för brott är sannolikt högre än vad undersökningarna visar. Fattiga utsätts för fler brott och de svarar i mindre utsträckning.

En anledning till den minskade svarsfrekvensen är säkerligen den ökade andelen invandrare, den ökande andelen människor som  inte har kunskap om det svenska samhället liksom en ökad andel riktigt fattiga. De ökade klyftorna i samhället leder alltså också till att planering och förbättringar i samhället blir felaktiga och misslyckade. Detta genom att underlaget som tas fram genom SCB:s undersökningar är undermåligt, troligen på grund av de anledningar jag nämnt. DN menar att ett skäl till att folk inte svarar är en trötthet på undersökningar. Det tvivlar jag på. Det kan säkert vara så i vissa fall, men det är knappast nån viktigare anledning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements