Falander (Wasastierna)

Del 5 av 8 i serien Österbottens handelshus

Abraham Falander (1746-1815) var en framgångsrik affärsman som föddes i Gamlakarleby. Fadern Jacob Falander (1699-1768) var köpman, postmästare, rådman och riksdagsman i Gamlakarleby. Jacob Falander var gift med Sofia Freitag (1709-95).

Jacob Falanders kusin, Isak Falander (-1715) var borgmästare i Nykarleby och gift med en dotter till den tidigare borgmästaren Jacob Bochmöller.

Abraham Falander studerade juridik och affärskunskap i Åbo med start år 1761. Åren 1763-1766 arbetade han vid sin svågers kontor i Stockholm samt reste till olika delar av Västeuropa ombord på olika skepp. När fadern avled år 1768 började Abraham Falander bedriva inrikes- och utrikeshandel och skeppsrederi tillsammans med sin mor i hemstaden Gamlakarleby.

År 1774 lämnade Abraham Falander Gamlakarleby och flyttade till Vasa där han köpte två hus av Johan Bladh, farbror till Sophia Beata Bladh (-1777), Abraham Falanders första fru. Johan Bladh var far till Peter Johan Bladh, framgångsrik superkargör i Ostindiska kompaniet. I Vasa fick Abraham Falander burskap år 1777 och grundade en affärsrörelse. Han var även ägare till en tobaksfabrik och redare. Tobaksfabriken var Abraham Falanders första industriförsök. Han köpte fabriken av Johan Bladh år 1774. Falander utvidgade tobaksodlingarna och fabriken i slutet av 1780-talet och utökade på samma gång antalet anställda. Lönsamheten inte tillräckligt bra jämfört med andra tobaksfabriker, bland annat p.g.a. den egen odling och andras smuggling.

I sitt andra äktenskap vara Abraham Falander gift med Catharina Elisabeth Rahm (1762-93). Hennes far var Johan Rahm (-1772), handelsman och rådman i Gamlakarleby.

Han grundade Kolkki såg i Lillkyro och tog initiativ till en rensning av Kyro älv för att flottningen av stockar till sågen skulle vara möjlig. Abraham Falander grundade en liten järnhytta i Jalasjärvi år 1795 och år 1798 grundade han Östermyra järnbruk i Seinäjoki år 1798. Vid ingången av 1800-talet var Abraham Falander Vasas rikaste man och nummer två i Finland efter Anders Roos d.ä. Han gjorde affärer med såväl Hasselgren & Björkman i Stockholm som med Johan Roos i Jakobstad och Gamlakarleby.

Abraham Falander var även politiskt aktiv. Han var rådman i Vasa från år 1780 fram till sin död. Han valdes även till stadens representant vid 1789 och 1792 års riksdag och representerade också Vasa stad vid riksdagen i Norrköping år 1800. När ryssarna erövrade Vasa i maj 1808 och krävde att stadens ledande invånare skulle svära en trohetsed till tsaren, vägrade Abraham Falander och försökte få andra att följa sitt exempel. Detta lyckades delvis, men följden blev att han och hans vän Anders Johan Bergwald dömdes till döden. Biskop Jacob Tengström fick domen mildrad till förvisning till Sverige. På vägen dit träffade de Gustav IV Adolf på Åland och berättade sin historia för kungen. Kungen adlade de båda männen i oktober 1808 och gav dem namnet Wasastjerna.

Abraham Falanders syster Anna Falander (1728-1805) var gift med Alexander Donner (1708-72). Anna Falander drev firman vidare vid makens död innan sonen Joachim Donner tog över. En annan syster, Maria Elisabeth Falander (1734-1813) var gift med handelsmannen, redarne, skepparen och rådmannen Herman Reinius (1725-96) i Gamlakarleby. Det senare parets dotter Maria Elisabeth Reinius (1759-1840) var i sin tur gift med handlanden och redaren Johan Er:son Roos (1753-1814) i Jakobstad.

Äldste sonen till Abraham Falander, Johan Jacob Wasastierna (1781-?), fick handelsutbildning i Hull och blev vid hemkomsten handelsman i Vasa år 1800. Sitt första äktenskap var han gift med Catharina Charlotta Björk (1785-1814), dotter till handelsmannen i Vasa, Erik Björk och Auna Beata Brun. I sitt andra äktenskap var han gift med Catharina Christina Bange (1796-?), svägerska till hans bror Frans Didrik Wasastierna (1786-?) gift med Hedvig Elisabeth Bange (1798-1837).

Näst äldste sonen till Abraham Falander, Carl Abraham Wasastierna (1783-1843), handlande och brukpatron, var i sitt första äktenskap gift med Sophia Albertina Björk (1787-1810), syster till den äldre broderns fru. I sitt andra äktenskap var han gift med Gustava Sophia Johanna Juliana Cedercrona (1788-1861), syster till Sophia Charlotta Cedercrona (1789-1834), gift med bröderna Wasastiernas yngre bror Christian Wilhelm Wasastierna (1787-1830), handlande i Vasa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Donner – GamlakarlebyBladh i Vasa och Kaskö >>
Advertisements