Psykundersökning för Peter Mangs

Malmö tingsrätt meddelade igår beslut om den fortsatta handläggningen av målet mot Peter Mangs. Beslutet innebär bl.a. att Peter Mangs ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och att han ska kvarbli i häkte. Beslut som mot bakgrund av hans agerande och de handlingar som han anses skyldig till är helt rimliga.

Rätten har prövat skuldfrågan beträffande samtliga 20 åtalspunkter och kommit fram till att det föreligger övertygande bevisning om att Peter Mangs har begått 13 av gärningarna, bl.a. två mord, mordförsök vid fyra tillfällen och tre fall av grova olaga hot. Beslutet innehåller inga motiveringar och chefsrådman Lennart Strinäs förklarar att han i nuvarande läge av processen är helt förhindrad att kommentera skälen för tingsrättens bevisvärdering. Skälen kommer i stället att redovisas i den dom som meddelas efter den rättspsykiatriska undersökningen.

Beslutet innebär vidare att avspärrningen av Peter Mangs bostad ska hävas. Skälet för det är att bostaden nu har varit avspärrad under drygt tjugo månader och att tingsrätten inte anser att det finns tillräckliga skäl för fortsatt avspärrning.

Den rättspsykiatriska undersökningen beräknas ta fyra veckor. Därefter kommer en kortare förhandling att hållas vid vilken resultatet av undersökningen gås igenom. Dessutom ska åklagarna och försvararna då plädera i påföljdsfrågan. Tingsrätten räknar med att dom i målet meddelas första eller andra veckan i september.

Peter Mangs ska kvarbli i häkte under den rättspsykiatriska undersökningen och åklagaren har även fortsatt tillstånd att ålägga honom restriktioner. Chefsåklagare Solveig Wollstad vid Internationella åklagarkammaren Malmö delar dessutom tingsrättens bedömning att serieskytten ska överlämnas till en rättspsykiatrisk undersökning.

I övrigt vill åklagaren inte uttala sig ytterligare innan domen har kommit från tingsrätten. Enligt tingsrätten beräknas dom meddelas i september.

Svensson/Domstolsverket/Åklagarmyndigheten

Intressant?
Borgarmedia: Skanskan1, 2, DN1, 2, 3, HD1, 2, 3, 4, 5, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements