Slarv har lett till att danska tjuvfiskare går fria

Ingen av de 20 polisanmälningar som kommit in om danskt tjuvfiske under åren 2009 och 2010 gått till åtal. Anmälningarna har gjorts av Kustbevakningen mot danska fiskebåtar som fiskat i en del av Kattegatt där det råder totalt fiskeförbud för att freda den hotade torsken. Kustbevakningen filmade också tjuvfisket och lämnade in filmerna med anmälningarna.

Trost detta har ingen åtalats. Ett skäl som anges är att anmälningarna, som skulle ha utretts i Danmark, i stället fastnade hos det svenska rättsväsendet. Nu är nästan samtliga utredningar nedlagda eller har preskriberats. Slarv inom den svenska polisen och de svenska åklagarmyndigheterna har alltså lett till att de danska tjuvfiskarna går fria.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements