Stora svenska jordbruk – Råbelöf

Del 8 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Råbelöfs Gods är idag ett fideikommissaktiebolag ägt av syskonen Caroline Murray Karlsson och Johan Murray. De två sitter förutom i styrelsen för Råbelövs Fideikommiss AB också i styrelsen för Råbelövs Godsförvaltning AB som driver en del av verksamheterna på gården.  I styrelserna sitter också Camilla Murray (gift med Johan Murray?) och Robert Karlsson (gift med Caroline Murray), deras far John Murray och VD:n Erik Baeksted Jörgensen. De sitter all även i styrelsen för Odersberga Godsförvaltning AB och Råbelöfs Energi AB (dotterbolag till Råbelöfs Fideikommiss AB). Under förra århundradet innehades gården av de nuvarande ägarnas förfäder i familjen Kennedy.

Råbelöfs Godsförvaltnings AB driver uppfödning av svin och är dessutom en av Sveriges större mjölkproducenter. Totalt har man 600 suggor som årligen föder 14 000 kultingar som föds upp till slakt. När det gäller antalet mjölkkor planerar godset att utvidga till 900 kor från dagens ungefär 300 mjölkkor. Betesmarksarealen på Råbelöf och Odersberga är 500 ha varav 80 ha är naturreservat. Föreetaget är en av de större mottagarna av gårdsstöd från EU. Dessutom driver företaget skogsbruk på 2 000 ha egen mark och 1 400 ha för Karsholms gods. Karsholm är på totalt 2 100 ha och ägs av familjen Treschow. Av skogsmarken är 290 ha naturreservat, Balsberget. Dessutom hyr företaget ut bostäder och lokaler samt arrenderar ut jakt- och fiskeverksamhet med jakt på vildsvin och rådjur samt fiske i Råbelövssjön i vilken 300 ha ägs av Råbelöfs gods.

Växtodlingen som omfattar cirka 2 250 ha bedrivs av Råbelöf Ströö HB som ägs av Råbelövs Godsförvaltning AB och Ströö Gods AB. Ströö gods växtodling omfattar cirka 600 ha, Odersberga 250 ha och Råbelöf 1 400 ha. Man odlar sockerbetor, maltkorn, vete, majs och raps. Ströö Gård AB ägs av William Hamilton.

Totalt äger Råbelöfs Fideikommiss AB 3 800 ha på Råbelöfs gods, Odersberga gård på 550 ha samt marken på Äsperöds gård som är 60 ha. Råbelöfs Gods och Odersberga arrenderas av Råbelövs Godsförvaltning.

Råbelöfs Energi producerar energi genom halmeldning och projekterar dessutom vindkraft. Vindkraftverken man byggt drivs av Arise Windpower AB som i huvudsak har ett antal institutionella ägare. I styrelsen för Arise sitter Pehr G Gyllenhammar, Peter Nygren, Birger von Hall, Joachim Gahm, Maud Olofsson och Jon G Brandsar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – ÖvedsklosterStora svenska jordbruk – Wapnö >>
Advertisements

2 Replies to “Stora svenska jordbruk – Råbelöf”

Kommentarer inaktiverade.