Stora svenska jordbruk – Wapnö

Del 9 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Wapnö i Halland är Sveriges största mjölkgård. Man har under många år uppburit bidrag från EU för sin verksamhet. Wapnö ägs av familjen Stael von Holstein, närmare bestämt Erica Stael von Holstein via bolaget Wapnö AB. Totalt omfattar godset  cirka 1 830 ha varav 1 400 ha produktiv jordbruksmark och 433 ha skogsmark.

Godset har 1 400 mjölkkor och de går en stor del av året på fribete utomhus och på vintern fritt inomhus (så kallad lösdrift). På godset odlas foder för djurens vinterbehovs och till odlingen används enbart natur gödsel från gårdens kor. Dessutom odlas ekologiskt vete och speltvete för mjölproduktion. Vid gården har man ett eget mejeri som tar hand om mjölken som de många krona producerar. Mejeriet köper även mjölk från andra bönder med mjölkkor i lösdrift.

Förutom mjölkdjur har godset också en viss uppfödning av köttdjur och man planerar eventuellt att uppföra ett eget slakteri på gården. Köttdjuren är frigående hela livet.

Wapnö menar att man både i sin köttproduktion och sin mjölkproduktion är miljö- och klimatvänliga såväl som djurvänliga:

AO Djur skall med bas från Härodlat® foder bedriva en djurhållning med sådan ordning och djuretik att den relativt okunnige konsumenten som besökt gården skall känna lust att dricka mjölkprodukter från Wapnö. Djuretiken gör att inga djur skall lida onödigt och att vi har ett nära samarbete med veterinär. Kalvar skall få tillräckligt med råmjölk inom 4 timmar efter födseln. När avhorning sker används lokalbedövning och sövning med veterinärs kunskap.

Djuren förmåga att självläka är viktig att förstå för att kunna utnyttja och för att få antibiotika användningen minimal. Personalens goda kunskaper och intresse för djur utvecklar deras ”djuröga” som långsiktigt är viktig för att bibehålla och utveckla god djuromsorg. God djuromsorg leder till bra produkter, Härproducerat® på gården, i gårdsmejeriet dit mjölken rinner.

På Wapnö finns bara hondjur då handjuren säljs till en lantbrukare i närområdet som har köttproduktion. Wapnös köttproduktion sker utifrån när kon fått tre kalvar.

Energi till gården

För att uppnå bra Härproducerade mejeriprodukter är det av stor vikt att mjölken kyls snabbt samt hanteras varsamt. Mjölken från korna håller ca 37 grader men kyls ned till 4 grader inom 30 min. Den energi som blir över vid kylningen används för att värma upp personalrum, blivande hotell, restaurang, kontor och förvärmning av varmvatten som bland annat används vid diskning. Wapnös kor skall vara energiproducenter av förnyelsebar energi som är Härproducerat®.

Växtnäring till gården och trädgård

Kons naturliga gödsel är ett värde för Härodlat® foder på Wapnö gård. Växtligheten behöver växtnäring och där är den naturliga gödseln överlägsen med både makro- och mikronäringsämne. Den gamla hederliga ”komockan” har ett värde i en modern lantbruksdrift och för konsumentens trädgård. AO Djur skall tillse att den naturliga gödseln är förstklassig för AO Odling och för tillverkning av Gödsel- och jordprodukter som ger konsumenten Härproducerat® direkt från gården. AO Djur strör med torv som ger mörkare intryck men torv binder näring och ger en renare liggplats för djuret och gödseln med högre växtnäringsinnehåll.

Förutom mjölkproduktion, köttdjursuppfödning samt spannmåls- och foderproduktion producerar bolaget biogas, driver hotell och restaurangverksamhet och en del annat. Wapnö har dotterbolaget Västmjölk AB och i styrelsen sitter förutom Erica Stael von Holstein också Lennart Bengtsson och Stefan Nilsson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – RåbelöfStora svenska jordbruk – Trollenäs >>
Advertisements

3 Replies to “Stora svenska jordbruk – Wapnö”

Kommentarer inaktiverade.