Inget samband mellan antalet legala vapen och skjutvapenmord?

Sannolikt finns det inget samband mellan antalet legala vapen och antalet mord med skjutvapen. Kanada har exempelvis mycket fler legala vapen än USA, men mycket lägre nivåer av mord, mycket lägre mordfrekvens (antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare). Sverige och FInland har ungefär lika mycket legala vapen i omlopp, men FInland har en mordfrekvens som är 3-4 gånger högre än Sveriges och fler skjutvapenmord. USA och Finland har regelbundet skolmassakrer och liknande massmord med skjutvapen, men Kanada och Sverige har det inte.

I Sverige finns det troligen fler illegala skjutvapen i omlopp numera än tidigare utan att det nämnvärt påverkat mordfrekvensen i landet. I själva verket har Sverige sen lång tid tillbaka en minskande mordfrekvens. Det har faktiskt hela västvärlden. Vilken lagstiftning, vilka lagar, man har i ett land tycks inte spela nån som helst roll. Antalet mord minskar i hela västvärlden ändå. Hårdare straff för vapenbrott har därmed sannolikt ingen som helst betydelse för det minskade antalet mord utförda med skjutvapen i USA utan det hela är en del i en utveckling som berör hela västvärlden och som sannolikt har komplicerade och invecklade förklaringar av socioekonomisk karaktär. Som minskat antal oönskade barn (den fria aborträtten), minskad relativ fattigdom under lång tid (de senaste 10 åren har dock den relativa  fattigdomen börjat öka igen i många länder), bättre antidepressiva mediciner och annat av det slaget.

Mordfrekvensen är dock klart lägre i länder där det är svårare att få licens för eller få tag automatvapen, revolvrar och pistoler som Sverige och Kanada än i länder där det är lättare som USA och Finland. I de senare länderna tycks heller inte massakrer utförda med skjutvapen äga rum. Anledningen till att Sverige och Kanada har många legala vapen är att det handlar om jaktvapen. Det finns därför sannolikt ett samband mellan vilken typ av vapen som civila personer tillåts inneha och antalet mord med skjutvapen. Något som betyder att en förändring av vapenlagar i USA och Finland sannolikt skulle förbättra läget. Men en bättre och fungerande sjukvård för fattiga i USA skulle förmodligen ha en ännu större betydelse. Så mer jämlikhet, bättre vård och skärpta vapenlagar är nog det bästa i USA. I Sverige är det ett jämlikare samhälle och fler jobba som är viktigt för att bekämpa en ökande organiserad brottslighet (denna står för i stort sett alla skjutvapenmord i Sverige)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Inget samband mellan antalet legala vapen och skjutvapenmord?”

  1. Glömmer du inte att det är lagarna som definerar vad som är ”legala vapen”? Om lagen tillåter alla vapen utan restriktion finns det ju per definition inte illegala vapen.

  2. Glömmer du inte att det är lagarna som definerar vad som är ”legala vapen”? Om lagen tillåter alla vapen utan restriktion finns det ju per definition inte illegala vapen.

  3. Jag kanske missförstod dig. Jag reagerade på ”Vilken lagstiftning, vilka lagar, man har i ett land tycks inte spela nån som helst roll.” men i sista stycket säger du ”Det finns därför sannolikt ett samband mellan vilken typ av vapen som
    civila personer tillåts inneha och antalet mord med skjutvapen.”.

    1. Ja, du missförstod nog. Men kanske var jag lite oklar också. Antalet mord med skjutvapen är sannolikt relaterad till antalet legala vapen i omlopp om vapnen inte är jaktvapen. Minskningen av antalet mord har däremot inget med vapenlagstiftningen att göra. Inte heller med nån annan lagstiftning att göra.

Kommentarer inaktiverade.