Stora svenska jordbruk – Trollenäs

Del 10 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Trollenäs i Eslövs kommun är ytterligare ett av alla de skånska storjordbruk som delvis lever på bidrag från EU. Ulf Trolle är sedan 1973 VD i Trollenäs Gods AB med ett jordinnehav på onkring 2 050 hektar. Förutom Ulf Trolle sitter också hans fru Unni Trolle och Nils Gyllenkrok (ägare av Svenstorp och Björnstorps gods) i styrelsen för Trollenäs Gods AB. Godset omfattar 1 150 ha jordbruksmark, 800 ha skog och dessutom annan mark, i huvudsak parkområden. Paret Trolle ägnar sig också åt fastighetsförvaltning i bolaget Unni Trolle AB.

Slott och park drevs från 1984 som en självständig enhet och förvaltades av Nils Trolle, far till Ulf Trolle, fram till hans död 2010. Idag drivs verksamheten på slottet av Trollenäs Festvåningar AB. Sistnämnda bolag ägs av en grupp affärsmän med intressen i restaurangbranschen.

Godset samodlas med Sireköpinge och Slättäng och jordbruksverksamheten drivs i företaget Trollenäs & Slättäng HB (TSHB) som ägs till lika delar av Slättäng AB, Messis Jordbruks AB och Trollenäs Gods AB. Växtodlingen bedrivs på cirka 2 500 ha:

Den största verksamhetsgrenen är växtodlingen om över 2500 hektar. TSHB, som är ett handelsbolag, anställer all personal och äger samtliga jordbruksmaskiner gemensamt. Också grödan ägs av bolaget. Resultatet poolas och går vidare till delägarna efter arealandel. På så sätt spelar det mindre roll hos vilken markägare en viss gröda odlas eller skördas först. I vetskapen om att ägarna strävar åt ett gemensamt mål uppnås en enkel och rationell drift.

I huvudsak odlas höstvete, oljeväxter och sockerbetor. Sockerbetor odlas på ungefär 400 ha.

Slättäng ägs av Jacob Bennet och familj. Familjen Bennet har ägt gården sen slutet av 1800-talet då den var något större än idag. Men 1988 avstyckades Örtofta slott som idag ägs av familjen Melinder. Verksamheten vid Örtofta drivs av Örtofta Slottsförvaltning. Utöver veterinär klinikverksamhet, viss jordbruksdrift och hästverksamhet finns ett galleri. Slättängs gods är på 700 ha varav 600 ha jordbruksmark och 70 ha skog. Dessutom några hyresfastigheter. Slättäng driver också energiproduktion:

Förutom två egna vindkraftverk från danska Vestas har gården investerat i en modern halmanläggning med eget halmlager och fjärrvärmesystem som förser både varmluftstorken och 4 000 kvm bostads- och kontorsytor med värme. Anläggningen som kommer från danska Lin-ka har en total effekt på 1,0 megawatt. Halmeldningen kommer också att förse en RME-anläggning med energi för att producera biodiesel.

Utöver det bedriver Slättäng kommersiell jaktverksamhet på småvilt som änder, hare och fasan men även jakt på rådjur och vildsvin.

Dessutom har Slättäng AB ett dotterbolag i Lettland, SIA Solumi som äger 1 700 ha skogs- och åkermark. Huvuddelen är skogsmark, men ungefär 500 ha är jorbruksmark som dock inte brukats på mer än 20 år. På den marken planteras nu skog. Egendomen förvalats ihop med Skogssällskapet.

Skogen på Trollenäs sköts av ett skogförvaltningsbolag.

Slättäng AB, Trollenäs Gods AB och 8 andra jordbruksföretag äger tillsammans med Lunds Energikoncernen AB företaget Energigårdarna AB som producerar biobränsle. De andra delägareföretagen är AB Gårdstånga Nygård (Ramel), Hviderups Gods AB (Ramel), Miwell Invest AB (Ellinge), Pugerup & Böketofta Jordbrukscompani AB (Bergengren), Zello AB (Tågerups Säteri), Blåshult AB (Skarhult, von Schwerin), Frees & Frick AB och Skeglinge Förvaltnings AB. I styrelsen för Energigårdarna AB sitter Jacob Bennet, Mikael Wehtje (Ellinge), Carl-David Trozelli, Magnus Thysell (Lunds Energi) och Göran Strandberg (Lunds Energi).

Jacob Bennet sitter i en rad företagsstyrelser, förutom redan nämnda företag också i Swecon Anläggningsmaskiner AB, Ecobränsle i Karlshamn AB, Svenska Betodlarna ek.för., konsultbolaget UDC och Eslövs Bostads AB.

Sireköpinge säteri är berömt för att Martina von Schwerin (född Törngren och arvtagare till en stor förmögenhet skapad vid Ostindiska kompaniet) tillbringade en stor del av sitt liv på gården. Idag ägs egendomen av Hans Heuman som fått gården genom arv från sin förfader Hjalmar Christensson som köpte Sireköpinge år 1944.  Gården omfattar idag 600 ha jordbruksmark efter inköp av Brinkagården och Munkagårda. Mellan 1992 och 2007 samdrevs jordbruksverksamheten i bolaget Messis tillsammans med Claus von Lantingshausen Wachtmeister som äger gårdarna Axelvold, Tarstad och Halmstad. Sedan 2008 sker samdriften istället med Trollenäs och Slättäng genom handelsbolaget TSHB. Sireköpinge hyr också ut ett antal bostäder.

Även Hans Heuman sitter i en rad företagstyrelser. Förutom i Messis Jordbruks AB i Sireköpinge säteri, AB Marsvinsholms Gård, Pasta Skåne AB, Eslöv Onsjö Maskinstation HB, Lantmännen Agroetanol AB och Tolvmanstegen Drift AB. Marsvinsholm ägs av Tomas Iacobaeus och arealen är ca 600 hektar.

Eslöv Onsjö Maskinstation HB ägs av Hans Heuman, TSHB och Hviderups Gods AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – WapnöStora svenska jordbruk – Hviderup >>
Advertisements

2 Replies to “Stora svenska jordbruk – Trollenäs”

Kommentarer inaktiverade.