Stora svenska jordbruk – Hviderup

Del 11 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Olika grenar av familjen Ramel och nära släktingar till dem med andra namn äger en mängd gods i Skåne. Övedskloster är ett av godsen. Hviderup som jag här ska skriva om ett annat. Andra gods som ägs av släkten Ramel är Börringekloster och Gårdstånga Nygård. Hviderups Gods AB är i likhet med Övedskloster en stor mottagare av gårdsstöd från EU. VD för Hviderups Gods AB är Gustaf Ramel och i styrelsen sitter dessutom Bo Göran Persson, Thomas Frennstedt samt  Henriette Ramel och Stefan Gustavsson som suppleanter. Hviderups Gods AB omfattar ungefär 950 ha. Godset driver även vindkraft och energiproduktion med en halmpanna.

Gustaf Ramel är en flitig styrelseledamot. Han sitter i styrelsen för livsmedelsföretag såsom exempelvis Scandi Baker AB och Farina AB, i Vrångens Kraft AB och i en rad gods och slottsföretag, förutom Hviderups Gods AB också i Familjen Ramel Godsförvaltning AB, AB Börringekloster Huvudgård, Barsebäcksföretagen AB (Hamilton) och Åkerö Förvaltning AB.

Börringekloster Huvudgård om 1 350 ha ägs av Fredrik Ramel och Eva Ramel (född Beck-Friis) och Carl Ramel är VD i det jordbruksföretaget.  Förutom de två och Gustaf Ramel så sitter också Malte Ramel, Stefan Gustavsson och Göran Holm i styrelsen. Börringekloster får också stora bidrag från EU. Företaget har en gårdsbutik, driver jordbruk med betesdjur (med frigående nötboskap), driver Bed & Breakfast, skogsförvaltning samt fastighetsuthyrning.

Stefan Gustavsson sitter förutom i familjen Ramels företag också i styrelsen för andra jordbruksföretag som Ruuthsbo AB, T Löfvendahl AB och Österslöv 15 Lantbruk AB samti Råbelövssjöns Bevattning Ek.för. Göran Holm är också en mycket flitig styrelseledamot och sitter i ett 15-tal olika bolag i en rad branscher.

En annan del av Börringekloster ägs av Börringekloster AB, dvs Magnus Ericsson, gift med Eva Ramels syster Elisabeth Beck-Friis. Bolaget äger 1 400 ha. 2011 har Börringekloster AB gått samman med Skabersjö och Näsbyholm i Skabernäs HB om skötseln av växtodlingarna. De tre egendomarna kommer att ha ca 3.000 hektar mark under plog och blir därmed ett av Sveriges största jordbruk. Börringe Kloster AB driver även golfbanan Sturup Park och dess golfrestaurang.

Åkerö Förvaltning AB ägs av Gustaf Ramel med familj och de sitter alla i styrelsen för bolaget. Företaget sysslar med uppfödning av fjäderfä.

Hviderups Gods AB och 9 andra jordbruksföretag äger tillsammans med Lunds Energikoncernen AB företaget Energigårdarna AB som producerar biobränsle. De andra delägareföretagen är AB Gårdstånga Nygård (Ramel), Slättäng AB (Bennet), Trollenäs Gods AB (Trolle), Miwell Invest AB (Ellinge), Pugerup & Böketofta Jordbrukscompani AB (Bergengren), Zello AB (Tågerups Säteri), Blåshult AB (Skarhult, von Schwerin), Frees & Frick AB och Skeglinge Förvaltnings AB. I styrelsen för Energigårdarna AB sitter Jacob Bennet, Mikael Wehtje (Ellinge), Carl-David Trozelli, Magnus Thysell (Lunds Energi) och Göran Strandberg (Lunds Energi).

Eslöv Onsjö Maskinstation HB ägs av Hans Heuman, TSHB och Hviderups Gods AB. TSHB ägs av Trollenäs Gods AB, Messis Jordbruks AB (Hans Heuman) och Slättäng AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Stora svenska jordbruk – TrollenäsStora svenska jordbruk – Skabernäs >>
Advertisements

One Reply to “Stora svenska jordbruk – Hviderup”

Kommentarer inaktiverade.