Torka, skogsbränder, ingen sommar och översvämningar

Det är resultatet av de klimatförändringar som jorden just nu genomgår. Klimatförändringar som är skapade av människan. För att försöka förhindra utvecklingen så är det nödvändigt att minska användningen av fossila bränslen. Det finns många olika sätt att försöka göra det på, men grundläggande är att mängden transporter i världen måste minska, köttkonsumtionen måste minska, bilismen måste minska, fossileldade krfatverk för uppvärmning och elproduktion måste stänga. Det finns all anledning att förbjuda sökande efter olja i nya områden, ofta känsliga naturområden som Arktis och det finns anledning att se över framställningen av olja från oljesand. En mycket miljöstörande verksamhet.

Minskad bilism kan uppnås på olika, trängselavgifter, utbyggd kollektivtrafik, förändrad stadsplanering där bostäder och arbetsplatser ligger blandat i en tätbebyggd stad är några sätt. Att använda sig av elbilar är ett annat sätt att minska bilismens användning av fossila bränslen, som dock inte alls är lika effektivt som minskad bilism. För att minska beroendet av fossila bränslen för energiproduktion krävs stora satsningar på bioenergi, på vindkraft och solenergi. För att minska antalet transporter och beroendet av fossila bränslen för transporterna krävs en satsning på lokal produktion av livsmedel och annat. Exportproduktion av kött i exempelvis Brasilien är direkt förkastligt liksom att transportera verkstadsprodukter som lika gärna kan göras i Europa från Kina.

Om vi inte gör någonting mot klimatförsämringen, mot växthuseffekten så får vi fler dåliga somrar i Sverige med än mer regn än i år, vi får fler skogsbränder plus vattenbrist i Medelhavsområdet, mer torka i USA och andra ställen med livsmedelsbrist som en följd, översvämningar och svåra skyfall på andra håll, stora flyktingvågor som i sig också innebär problem med livsmedelsförsörjning och hälsa osv.

Intressant?
Bloggat: Pepprat Rödgrönt, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements