Herman Lindqvist smutskastar flyktingvän

Bonniers har stoppat utgivningen av Herman Lindqvists memoarbok Mitt liv. Anledningen är den populäre , men reaktionäre historikern far med falska uppgifter, osanningar i sin bok om en flyktingvän. En person som på ett möte i den högerextrema organisationen Heimdall år 1939 sa följande (enligt Ola Larsmos bok Djävulssonaten och Henrik Arnstad i DN):

”Visserligen intresserar vi oss i afton i första hand för studenternas intressen gentemot otillbörlig, utländsk konkurrens – men jag vill varna för att vi riskerar att undandra oss ett ansvar, som åvilar var och en av oss, ja var och en i Sverige. Vi är ju en del av det allmänna sammanhanget och vi måste visa all möjlig hänsyn. Jag vill sluta med att åter understryka det humanitära ansvar som åvilar oss. Skulle studentkåren inta en annan ståndpunkt skulle det vara ett fruktansvärt nederlag. Tack.”

Han talade för att ta emot judiska flyktingar och mot föreningens tyskvänliga falang som vill stoppa mottagningen av judiska flyktingar. Det handlar om den konservative, men flyktingvänlige Karl-Gustaf Hildebrand, professor i ekonomisk historia och hans närvaro på det så kallade  Bollhusmötet i Uppsala i februari 1939 som utmynnade i att studentkåren protesterade mot Sveriges mottagande av judiska akademiker som efter Kristallnatten flydde från Nazityskland. Det är inte första gången Herman Lindqvist pekar ut den konservative Hildebrand som nazist, det har hänt förut med samma resultat. Indragen bok.

Herman Lindqvist utpekade felaktigt Hildebrand som flyktingmotståndare i sin del av Historien om Sverige, vilket ledde till att den fick dras in. I själva verket förordade Hildebrand mottagningen, i strid mot den tyskvänliga falangen av Heimdal vilket åskådliggörs av citatet ovan. Händelserna utreds i detalj i Ola Larsmos Djävulssonaten (2007).

Nu har det alltså då hänt igen En bok av Herman Lindqvist dras in på grund av faktafel och i detta fall hets mot en man som visserligen var konservativ men inte nazist eller flyktingfientlig som Lindqvist påstår. Bonniers drar in hela upplagan för att texten måsta ändras. Detta sker efter att felaktigheterna påpekats av ovan nämnde Arnstad i DN.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

15 Replies to “Herman Lindqvist smutskastar flyktingvän”

 1. Det kan vara värt att påminna om att t ex Anders Borg varit ordförande i den högerextrema organisationen Heimdal

 2. Det fanns möjligen flyktingvänner på Bollhusmötet, men det fanns inget flyktingvänligt förslag. Alternativet som Hildebrand förespråkade skrev också att ”den akademiska ungdomens framtida existensmöjligheter icke måtte äventyras genom att främmande intellektuell arbetskraft placeras på poster som kunna besättas med välmeriterade svenska män och kvinnor”.

  Herman Lindqvist är i stora stycken en idiot, men den här kritiken mot honom är extremt petig. Skrivit mer här:

  http://jonaswikstrom.blogspot.se/2012/08/hildebrand-var-ingen-antinazist.html

 3. Ursäkta, men har någon av er läst boken??? Det har jag och vet att HL inte ”anklagar” Hildebrand för att vara nazist utan helt sonika konstaterar att denne har varit medlem i Heimdal. Värre än så är det inte! Typisk storm i ett vattenglas….Liliana Komorowska Ahmed

  1. Jaha du. Varför drar då Bonnier in boken? Arnstad har också läst boken och citerar ur den. Så det är inget tvivel om att Lindqvist svartmålar Hildebrand. Men han kallar honom inte nazist i denna bok och det har ingen heller påstått. Sen har jag inte mycket till sympati för Hildebrand heller.

 4. Gunnar Myrdal var en annan av Heimdals medlemmar…..
  Det är lätt att lägga dagens värderingar av vad som är konservativt, vad som är rasistiskt och annat till grund för bedömningar om vad t.ex. Heimdal stod för.
  Vad svenskar i allmänhet antingen inte känner till eller vill glömma är att Sverige under 1930 talet var ett av de drivande länderna när det gällde att dela in människor i raser. Vi hade rasbiologiskt institut och forskning i Uppsala. Rasbiologi var något som i princip alla utom kommunister och folkpartister på ett eller annat vis stod som minst tysta om. En hel del politiker från socialdemokrater till högermän var mot invandring av judar. Observera att alla inte var Nazister. Det var Sverige som krävde att J skulle stämplas i pass för att Sverige skulle veta om de som kom var judar. Skrämmande för oss idag. Tyvärr var det som sagt få utom kommunisterna och folkpartister som skarp protesterade på den omänskliga behandlingen.

  1. Ja, samhället var kanske mer konservativt förr. men konservativt var det. Mina föräldrar gillade det inte, mina farföräldrar gillade det inte, jag gillar det inte, mina barn gillar det inte.

 5. Fakta uppgiften du tog bort om Gunnar Myrdal finns utöver i Wikipedia med i ett antal studenttidningar från tiden samt även i politiska memoarer från olika samtida. Olika = olika politiska chatteringar.

  Inte gillade mina föräldrar det heller. Har släktingar som finns omnämnda i norska motståndsrörelsen och vi har också haft liberaler samt frisinnade som hade specialuppgifter under kriget för att stoppa dem. Intressant var när jag för några år sedan när jag från helt oberoende källa som inte varit i kontakt med personen han berättade om sedan fredsslutet fick berättat i detalj samma händelseförlopp om en grej här nere i Göteborg under krigsåren. Detaljer som även jag trots att jag väl kände den personen som först berättat om händelsen ansåg otroliga hörde jag av en 90-årig person som aldrig glömt bort den han samarbetade med för att stoppa nazisterna.

  Själv har jag aldrig förstått hur någon kan dela in människor i utseende, oavsett om man talar om ras eller annat. Vi är alla människor som alla är lika värda men olika. En del är mer olika än oss andra indoktrinerade som de är av vad som är vad och troende att de själva står över andra.

  Sedan vad det gäller paret Myrberg har jag läst Kris i befolkningsfrågan. Letat efter ref till följande text, som i upplagan jag haft tillgänglig står i boken som anges i Kris i befolkningsfrågan som ges som källa Wikipedia:
  Sterilisering har i vissa avseenden en mycket stor samhällelig betydelse. Detta gäller särskilt ur arvshygienisk synpunkt, i synnerhet som sterilisering av sinnesslöa i tillräcklig omfattning kommer att medföra en minskning av sinnesslöhetens frekvens i befolkningen. Den sterilisering som företages av sociala skäl är ur samhällets synpunkt också mycket väsentlig, då det därigenom förhindras tillkomsten av barn, som skulle komma att uppväxa under mycket ogynnsamma förhållanden.

 6. Jag vet vad Myrdal tyckte i befolkningsfrågan och om steriliseringar. men det är lite irrelevant i detta sammanhang. WIkipedia kan inte användas som enda källa i ett sammanhang som är kontroversiellt. OCh jag kan inte hitta en end orginaluppgift från den tiden som nekräftar att Myrdal var medlem i Heimdal. Mend et är inte meningen att jag ska behövs söka. Påstår man nåt ska det beläggas med källhänvisning. Speciellt om det kan uppfattas som kontroversiellt. Läs mina kommentarsregler.

  http://blog.zaramis.se/kommentarsregler/

  1. Om du går till de studenttidningar av olika slag som gavs ut på den tiden så finner du samtida uppgifter där. Befinner mig inte i närheten av UB så ofta numera, jobbigt att ta sig uppför den backen här i Gbg, att jag kan hjälpa dig med fotokopior. Vet inte heller om de finns i Gbg men kollade på fische i Lkpg förra gången frågan var uppe (på 90-talet)

    1. Det viktiga är i och för sig inte att han och andra utanför Kommunisterna och Folkpartisterna var medlemmar. Det viktiga är ju att se vilka som var ’stora’ nog att tänka om när de insåg var de hamnat…. Eller?

     1. Det är också viktigt. Men viktigt att konstatera är att just kommunister och folkpartister var ensamma för att ta emot flyktingar. Det är sånt som man ska hålla i minnet. Kommunisterna (även om de flesta idag inte kallar sig kommunister utan socialister) var och är minoriteters vänner. För folkpartister gäller tyvärr inte det längre.

     2. Håller med om allt utom det sista. Bland Folkpartister som tillhör det som förr kallades de Frisinnade, så lever det kvar. Dock märks inte de religiösa strömningarna på samma sätt längre i FP-debatten i media.

      Vad som kanske är mer intressant är att många på Moderaternas ’vänster-sida’ mer och mer börjar höras när det gäller minoriteter. Ännu inte så mycket i media undantaget några få riksdagsmän som i lokalpress tar till orda. Men intressant och viktigt inför framtiden är det. Jag är långtifrån ensam röstande på Moderaterna som anser dessa frågor viktiga. För så är det var vi än står politiskt, det är hur politiken påverkar enskilda människor som inte tillhör mainstream utan som på grund av ena eller andra omständigheten blir i minoritet som inte hörs i media, det är den politiken som berör och som måste kännas till att den berör.

     3. Alla frilreligiösa jag känner och känner till är idag kristdemokrater, moderater eller socialdemokrater, Folkpartiet har tappat den gruppen för länge sen. Men nu har vi kommit off-topic.

Kommentarer inaktiverade.