Det finns den del människor som inte vet vad de pratar om

I Arbetarbladet pågår en debatt om klimatfrågan. En aggressiv så kallad klimatförnekare, dvs en person som menar att pratet om växthuseffekten och ökad temperatur på jorden som en följd av människans aktiviteter skriver bland annat om Socialistiska Partiet. Men han vet uppenbart ingenting om Socialistiska Partiet (SP). Han skriver nämligen på ett sätt som gör att man kan uppfattat det hela som om Socialistiska Partiet skulle vara mot parlamentariska val:

 Warlenius avsikter döljs bakom titeln ”humanekolog”. Som skribent i Internationalen och tidigare redaktör för Arbetaren har Warlenius, även i andra extrema vänsterpublikationer, ofta groteskt överdrivit klimathotet och propagerat för hårdare tag, planekonomi och majoritetens diktatur. Tidningen Internationalen ägs av Socialistiska partiet, ett parti som vill avskaffa kapitalismen och införa ekosocialism, gärna genom revolution. ”Den ekologiska kampen måste föras parallellt med ekonomisk klasskamp” anser Warlenius. Pär Holmgren meddelande i programmet Korseld att han också vill ”avskaffa alla val” av samma skäl. Våra gröna vindvänner tycks bli allt mer rödbruna.

Jag kan bara påpeka att SP är för flerpartisystem, och för parlamentariska val. Dessutom är SP och dess internationella organisation inte för majoritetens diktatur (vad nu det är för nåt djur), utan för demokrati där majoriteten faktiskt bestämmer och dessutom inte heller anhängare av en rigid planekonomi. Vidare så är varken Rikard Warlenius eller Pär Holmgren medlemmar i SP. Jonny Fagerström från Föreningen Svenskt Landskapsskydd vet uppenbarligen inte vad han pratar om även om han rätt i sitt påstående om att Socialistiska Partiet är ekosocialister. Med tanke på att för övrigt har fel om det mesta i ovanstående citat så kan man anta att han inte är ett dugg trovärdigare vad det gäller själva klimatfrågan.

Intressant?
Läs mer: ArbB1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements