Ross i Vasa

Del 8 av 8 i serien Österbottens handelshus

Familjen Ross kom till Sverige och Finland redan på 1600-talet. En William Ross (1598-1648) bosatte sig i Vasa där han så småningom blev borgmästare. Hans var son till George Ross of Balmachie och Margaret McCulloch. Andrew Ross, en bror till William Ross, var den förste Ross av linjen Ross of Balblair.

En lång rad ättlingar till William Ross fortsatte ha uppdrag i Vasa, flera stycken var borgmästare. Däribland sönerna Henrik Williamsson Ross (1636-87). Jakob Williamson Ross (1634-?) som var gift med Margareta Bochmöller, dotter till Cordt Bochmöller i Nykarleby. Jakob W. Ross var en av grundarna av Orisbergs bruk.

Andra ättlingar till William Ross var borgmästare i Nykarleby såsom sonen William (Wilhelm) Ross (1625-90). Denne William Ross var gift med Anna Cortsdotter Bochmöller (1640-1704) vars far Cordt Bochmöller var rådman och handelsman. En syster till henne var gift med hans bror Jacob Williamsson Ross (se ovan). William Ross svåger Jacob Bochmöller (1650-1701) var också handelsman och borgmästare i Nykarleby. Hans dotter Anna Jacobsdotter Bochmöller (-1715) var gift med borgmästaren och handelsmannen i Nykarleby, Isaac Falander (-1715). Den senare var kusin med Jakob Falander (1699-1768) i Gamlakarleby som var far till den framgångsrike grosshandlaren Abraham Falander (1746-1815).

I början av 1700-talet innehade  Herman Jacobsson Ross (1679-1728) posten som borgmästare i Vasa. Hans son Jacob Wilhelm Ross (-1785) var inspektör vid salpetersjuderiet i staden.

William Ross sondotter Catharina Ross (1681-1785), dotter till handelsmannen och borgmästaren i Vasa, Herman Williamsson Ross (1636-87), var gift med Gabriel Kalm (-1716) och därmed mor till vetenskapsmannen och Linnélärjungen Pehr Kalm (1716-79). En av Pehr Kalms lärjungar var Anders Chydenius (1729-1803). Den sistnämnde var en av de politiker som drev igenom friheten för landsortsbefolkning och småstäder att handla direkt med utlandet och som bidrog till att det bottniska handelstvånget avskaffades. Han var därmed en av dem som skapade förutsättningarna för Österbottens ekonomiska blomstring.

Den Herman Isaksson Ross (1740-1830) som var häradshödving i Korsholm och som sålde gården Benvik till den framgångsrike handelsmannen Johan Bladh d.y. var son till Isak Hermansson Ross (1706-83), sonson till Herman Hermansson Ross (1672-1726) som i sin tur var bror till ovan nämnda Catharina Ross.

Den finska familjen Ross tycks inte ha varit  närmare släkt med de grenar av den skotska släkten Ross som på 1700-talet var aktiva som handelsmän i Norrköping (Ross of Kindeace) och Göteborg (Ross of Shandwick).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Lindskog i Jakobstad
Advertisements