Äntligen trängselavgifter i Göteborg

Del 17 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

I alla städer där trängselavgifter/biltullar finns ser folk positivt på det. Det gäller jättestäder som London och New york såväl som mindre städer som Oslo och Stockholm. I Stockholm var en majoritet av befolkningen negativa innan de infördes, men opinionen vände så fort de införts. I New York har biltullar funnits sen urminnes tid, i all fall från 1950-talet och det har onekligen fungerat. I Oslo har det funnits länge.

Resultatet av införda biltullar/trängselavgifter har i Oslo och London blivit myllrande och levande innerstäder med ett rikt folkliv. I Stockholm har jag inte upplevt någon liknande förändring, men biltrafiken har minskat. Sannolikt är biltullarna/trängselavgifterna bara en liten del i det som lett till den positiva utvecklingen i  de städer som infört det. I Göteborg har vi redan ett myllrande folkliv och det lär inte förändras utan bara bli bättre.

Trängselavgifter i göteborgsområdet innebär att kranskommunernas invånare som pendlar in till Göteborg, som använder våra gator och vägar får vara med och betala för de gator och vägar de använder. Det är bra. I kranskommunerna bor lite mer välbärgade människor som dessutom i många fall betalar lägre skatt. I det lägget innebär trängselavgiften en fördelningspolitisk bra åtgärd då de som är rikare får betala mer.

När det gäller Göteborgs befolkning så innebär trängselavgifter att man tar pengar från mer välbärgade och ger till fattiga. Detta förutsatt att man låter pengar gå till kollektivtrafiksatsningar i första hand. Det är nämligen så att rikare människor åker bil medan fattigare människor åker kollektivt. Den fördelningspolitiska effekten av trängselavgifter är alltså positiv. Också jämställdhetsmässigt är trängselavgifter bra då de innebär en omfördelning av resurser från män till kvinnor då män kör bil i större utsträckning än kvinnor och kvinnor åker kollektivt i större utsträckning än män.

Trängselavgifterna innebär också minskad bilkörning vilket ger bättre miljö och är bättre för klimatet då det innebär minskade utsläpp av växthusgaser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Minskat bilåkande innebär ökad jämställdhetVägvalet – partiet som ljuger >>
Advertisements
 • Solveig Svensson

  Vem har talat om trängsel AVGIFTER? Det handlar om trängselSKATT, vilket innebär att endast svenskregistrerade fordon får beskattas. Detta i sin tur innebär ett dråpslag mot en redan hårt trängd åkerinäring. Utländska åkerier får fri lejd, medan de svenska får betala. Det kommer i ett helt annat läge med en trängselavgift som man har i övriga Europa där alla får vara med och betala!

  • Vad man kallar det är ett politiskt val av ord. Alltså trängselavgift.

   Det innebär knappast ett dråpslag mot nån åkerinäring. Det är att överdriva betydelsen och kostnaden.

   När det gäller utländska bilar kan väl det lösas med att införa generella vägavgifter för dessa när de kommer in i Sverige. Sådant kan säkerligen bakas in i broavgifter och färjebiljetter.

   Sen ska man inte glömma bort att det inte är nån avgift på kvällar, nätter och helger.

   • JagMedborgaren

    Det är en skatt och inte avgift för att kunna tas ut på redan befintliga vägar. Utredning pågår hur utländska bilar skall betala. Det bör gå att lösa. Mer genomförbart än en generell avgift.

    • Jag är medveten om den juridiska anledningen till att heter skatt. Jag har inga problem med att betala skatt men föredrar benämningarna trängselavgift eller biltull. Eller varför inte det trevliga ordet bompeng.

     Jag är helt säker på att problemet med utländska bilar kommer att lösas.

 • Familjen Haagen

  För att en skatt/avgift skall bli allmänt accepterad så krävs det att den upplevs som rättvis.

  Är det rättvist att alla som har tjänstebil slipper betala trängselskatt? För den gruppen faller ju hela idén med att försöka begränsa biltrafiken?

  Dessutom blir det helt absurt för dom som bor precis innanför vägtullarna. Då kostar det pengar för att åka UT genom tullarna dit det inte finns någon fungerande kollektivtrafik. Däremot är det GRATIS att köra kors och tvärs inne i stan, där kollektivtrafiken faktiskt fungerar riktigt bra. Vilket beteende är det man eftersträvar då?

  I grund och botten tycker jag att det är bra att man försöker begränsa trafiken, men den lösning man har kommit fram till är framstressad utan att man på allvar har tänkt igenom hur det slår mot invånarna i staden.

  • ej, det fisnn saker som inte är perfekt med trängselavgifterna. Det har jag kommenterat i tidigare inlägg. Överens med dig om tjänstebilarna, men det är inte en anledning att stopp införandet av avgifterna.

   Jag bor själv precis innanför tullarna och har den livsmedelsaffär där jag (rättare sagt min fru) brukar storhandla precis utanför tullarna. Det blir till att alltid handla efter klockan 18:00 hädanefter. Vi köär inte kors och tvärs idag så jag undrar varför vi skulle göra det nästa år. Det går ju att gå och cykla överallt. Eller ta bussen eller spårvagnen. Inga som helst problem. Ditt argument är inte hållbart.

 • Tramsa inte bort argumenten genom att döpa om det från skatt till avgift. Det här är en ny sorts beskattning ingenting annat.

  Sedan är dina argument svaga. Jag bor i Mölndal och känner mig inte speciellt ”välbärgad”. Om jag skall till ett jobb i Kungälv eller Partille blir jag alltså beskattad för det. På vilket sätt använder jag Göteborgs gator och vägar när jag kör på E6/E20? Om jag däremot kör Söderleden, Västerleden och in i Majorna, slipper jag beskattning. Är gatorna i Majorna så dåliga att man inte behöver betala för dem?

  Tittar man på konstruktionen av denna trängselskatt och hur betalstationerna är placerade, framgår det klart att det handlar om att få in så mycket skatt som möjligt. Det har ingenting att göra med att minska någon trängsel eller främja miljön.

  • Det är ganska ointressant om just du är välbärgad eller inte. Det finns undantag från den generella beskrivningen, men det förändrar ju inte verkligheten ändå. Sen är skatten i Mölndal 31:14 medan den i Göteborg är 32:00.

   Att du får betala trängselavgift för att du inte kan tänka dig att flytta till Kungälv eller var du nu jobbar är ditt problem. Inte ett generellt problem. För att köra till Partille finns ingen anledning för dig att betala avgift. Kör direkt istället för genom Göteborg.

   Jaresten av ditt inlägg är bara en upprapning av de tramsiga mantra som vi hör hela tiden från motståndare. Det saknar relevans och faktaunderlag.

   Trängselavgifter är bevisat bra för miljön, det minskar bilåkandet, minskar klimatbelastningen och förbättrar stadsmiljön. Det är fördelningspolitiskt bra. Allt detta har undersökning efter undersökning visat, i Oslo, Stockholm såväl som London. Om du kan peka på nån undersökning som visar nåt annat så var vänlig och plocka fram den.

   Jag tycker att stora delar av Majorna borde vara inom zonen.

 • Guest

  /*pseudodiskussion, borttaget*/ #AS

  Trängselskatt slår hårdare mot de som har ont om pengar. Att betala 700-800 kronor per månad betyder olika för en som tjänar 20.000:- samt en som tjänar 30.000:-. Så den fördelningspolitiska effekten är faktiskt negativ, inte positiv som du påstår. De med högre inkomster kan betala, eller har någon annan som betalar för dem, medan de med lägre inkomster kommer att få allt svårare att få sin ekonomi att gå ihop. För vad du än tror så är det faktiskt många med lägre inkomster som måste använda bil för att få sin livssituation att gå ihop. Många av dem kan inte heller flexa, utan är bundna av sina arbetstider att vara på sitt arbete vid ett speciellt klockslag. De med högre inkomster har oftare flextid, samt kan i många fall även välja att arbeta hemifrån. Så återigen, den fördelningspolitiska effekten ÄR negativ.

  Se för övirg http://www.raknauttrangselskatten.se/ om du vill se lite siffror på hur trängselskatten drabbar personer med olika inkomster.

  Varför slå på de med låga inkomster som måste använda bil?

  Sedan kan man ju undra hur man kan anse det vara ekonomiskt hållbart att välja en lösning där c:a 30% av inkomsterna går åt till att betala för att få in dessa inkomster. Nästan lite Ebberöds bank över det hela.

 • Din beräkning hade varit korrekt om fattiga åkte bil i samma utsträckning som rika. Men så är inte fallet. Endast 40% av hushållen i Göteborg har bil. Det betyder att de flesta fattiga hushåll inte ens har bil. En omflyttning av pengar från bilism till kollektivtrafik innebär därför att fattiga gynnas. En fördelningspolitiskt bra effekt alltså. Din uträkning är alltså total irrelevant.

  • Män kör bil mer än kvinnor. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

   Rika kör mer bil än fattiga. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

   Men villkoret är alltså att trängselavgifter används för kollektivtrafik. Därför borde man inte använda pengar från trängselavgiften till Marieholmstunneln.

   http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trangselavg.pdf
   http://www.dn.se/debatt/vi-avvisar-trangselskatten-om-inte-sl-far-statsanslag
   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-200304_GR02Sk38/?text=true

   Sen är det så att ett borttagande av reseavdraget skulle vara ännu bättre fördelningsmässigt och miljöpolitiskt.

  • Klystron

    Att påpeka det viktiga att i en debatt använda korrekta termer, i detta fall ordet trängselskatt är INTE pseudodiskussion utan i högsta grad relevant. Det ÄR skillnad på skatt och avgift.

   Exakt vad är fel i mina uträkningar? 700-800 kronor i trängselskatt påverkar den som tjänar 20.000, mer än den som tjänar 30.000. Vad är fel i det påståendet? Hur kan det vara irrelevant? Titta på länken jag skickade om du inte tror mig.

   Hur kan du utifrån ”40% av hushållen i Göteborg har bil” dra slutsatsen att ”Det betyder att de flesta fattiga hushåll inte ens har bil”. Hur ser den korrelationen ut?

   Om vi tittar på de som har bil, vilket är det vi skall göra i detta fall, så kommer trängselskatten att påverka de med lägst inkomster mest. Deras inkomster gröps ur mest. Vad är fel i det påståendet?

   Hur kan det vara fördelningspolitiskt positivt att de med lägst inkomster får den största påverkan på sin ekonomi?

   Om vi vill ha en fördelingspolitiks positiv effekt, så skall pengarna tas via den vanliga skatten, och då helst i hela regionen, eftersom att åtgärderna påverkar hela regionen positivt.

   Hur är det bättre? Jo, då kommer de med högst inkomster att betala mest, och de med lägst inkomster kommer att betala minst. Vi får en fördelningspolitisk positiv effekt där de med god ekonomi indirekt hjälper de med en sämre.

   Vi kommer samtidigt solidariskt att betala för något som vi alla använder i någon form. Även du (din fru) använder ju vägnät till att framföra en bil. Skall vi inte solidariskt betala för de resurser vi anväder gemensamt? Och i den takt, baserat på inkomst, som vi kan? Varför skall de med låg inkomst, och som måste använda bil, drabbas mest? Hur kan det vara solidariskt och rätt?

   Skulle du kunna visa exakt på vilket sätt din argumentation går ihop. D.v.s. att trängselskatten har en positiv fördelningspolitiks effekt. I det du framfört hitintills så har detta inte framgått.

   • Män kör bil mer än kvinnor. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

    Rika kör mer bil än fattiga. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

    Men villkoret är alltså att trängselavgifter används för kollektivtrafik. Därför borde man inte använda pengar från trängselavgiften till Marieholmstunneln.

    http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trangselavg.pdf
    http://www.dn.se/debatt/vi-avvisar-trangselskatten-om-inte-sl-far-statsanslag
    http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-200304_GR02Sk38/?text=true

    Sen är det så att ett borttagande av reseavdraget skulle vara ännu bättre fördelningsmässigt och miljöpolitiskt.

    Man kan inte bara räkna med själva kostnaden för avgiften. Utan det viktiga är ju vad pengarna sen används till. Läs länkarna. Om majoriteten av fattiga aldrig betalar nån bompeng då de inte har bil så är det i inte relevant att bara räkna vad man betalar i biltull. Majoriteten av fattiga får däremot pengar i form av pengar som går till kollektivtrafik.

    Inlägg som ägnar sig åt en metadiskussion (vad man ska kalla biltullarna, bompengen, trängselavgiften eller trängselskatten) kommer att tas bort. Upprepning av tidigare inlägg är också ganska meningslösa. Tas bort.

   • Kanske kan försöka med detta också. Här finns en länk som visar att majoriteten av fattiga i Göteborg saknar bil, men majoriteten av rika har bil. Det är stora skillnader.
    http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/1802/page/8

    Dessutom så kan man inte räkna på individbasis. en fattig som alltid kör bil och behöver passera biltullarna får betala mer i förhållande till en rik som alltid kör bil. Det är så du räknar. Men det handlar om ett undantag. De flesta som kommer att betala biltull är rikare än snittet. Eftersom fattiga inte har bil så är det en omfördelning till förmån för fattiga när man ger pengar från bilism (används av rika) till kollektivtrafik (används av fattiga).

    Vi har en stad med 200 invånare varav 100 är rika och 100 fattiga. De har biltullar. Endast 30 av de fattiga har bil medan 70 av de rika har bil. Biltullen man får betala är 10 kronor om dan. De rika kommer då att betala 700 kronor och de fattiga 300 kronor. Av pengarna man får in används allt till kollektivtrafik och hälften till bilism. Kollektivtrafik används av 70 fattiga och 30 rika. De får dela på 1 000 kronor. De rika får 300 kronor och de fattiga 700 kronor. En omfördelning av 400 kronor från rika till fattiga har skett.

    Minskar vi andelen av biltullarna som går till kollektivtrafiken till hälften så innebär det att kollektivtrafiken får 500 kronor. Av detta går 150 kronor till rika och 350 kronor till fattiga. En omfördelning av 50 kronor från rika till fattiga har då skett.

    I snitt tjänar alltså fattiga på att biltullar/trängselavgifter/bompeng, trängselskatt införs så länge huvuddelen av pengarna används till kollektivtrafik.

    • Klystron

      Svar från annan diskussion som inte fick skrivas där, kanske Anders kan byta denna text till länk dit eller något…

     Det du glömmer vad gäller fördelningspolitiska effekter, är just den klick personer, både män och kvinnor, i lågavlönade arbeten, samt i viss mån med medelinkomster. Arbeten som inte har flextid, utan där man förväntas vara vid arbetet vid ett precis klockslag. Dessa personer, exempelpersonen Sara tillhör, kommer att få en ekonomi som påverkas negativt.

     Personligen anser jag att man skall värna den lilla människan, och i solidarisk anda hjälpa den lilla människan, och speciellt den lilla människan i minoritet. Detta är för mig otroligt viktigt, och något jag strävar efter konstant. Vi måste hjälpa de utsatta i samhället.

     Om vi istället hade valt att ta dessa miljarder via skattsedeln så hade vi dels sänkt kostnaden för att ta in skatten från c:a 30% till c:a 0.5%. Effektiviteten i skatten ökar alltså från c:a 70% till 99.5%. Jag tycker inte om att slösa pengar, så för min del så låter en effektivitet på 99.5% betydligt bättre än 70%, andra kan tycka annorlunda, men för mig är valet enkelt. Speciellt om kostnaden uppgår till flera miljarder.

     Men viktigare aspekter är den fördelningspolitiska, samt att solidariskt bekosta infrastruktur vi alla använder gemensamt.

     Ja, vissa som nu inte kommer att betala trängselskatt, kommer att få betala lite extra skatt. Men genom att skatteuttaget mäts i procent, inte i kronor som trängselskatten, så kommer de med lägst inkomster att betala in minst, och de med högst inkomster kommer att betala in mest. Vilket i mina öron låter helt rätt.

     Trängselskatten däremot kommer framförallt att drabba de med låga inkomster, samt vissa i mellanskicket som har ansträngd ekonomi, och som måste använda bil, hårt. För de med högst inkomster, så kommer trängselskatten inte att påverka något alls, de kanske t.o.m. har tjänstebil och slipper den helt.

     Personligen ser jag en mer positiv fördelningspolitisk aspekt av vanliga skatteuttag, detta p.g.a. att vi då verkligen får ut mest av de som faktiskt tjänar mest. Samtidigt räddar vi ekonomin för flera med låga samt medelinkomster, som måste (ja, det finns sådana) använda bil. Det finns en viss positiv fördelningspolitisk aspekt av trängselskatten, men den förmörkas av det faktum att den drabbar låg och medelinkomsttagare som måste använda bil hårdare, än de med högre inkomster.

     Nog är det väl bäst att de med högst inkomster betalar mest, och de med minst minst?

     Sedan har vi genom åren alltid bekostat infrastrukturen, något som vi alla utnyttjar på ett eller annat sätt, gemensamt. Jag kan inte riktigt se fördelen med att helt plötsligt ändra på detta. Varför inte solidariskt betala för våra gemensamma rum? Som vi alltid gjort. Med en skattemodell där de med högst inkomster tillför mest, och där de med lägst inkomster inte behöver belasta sin ekonomi mer än marginellt.

     • Även kommunalskatten lider av problemet att en fattig betalar en större andel av sin lön i skatt än en rik. Ingen fattiga i Sverige betalar statlig skatt. Men det förändrar inte trängselavgiftens positiva fördelningspolitiska effekter. Att inte ha trängselavgifter gör inget positivt för fattiga.

      Personligen tycker jag det vore ännu bättre att ta bort reseavdraget än att ha trängselavgifter. Det innebär en skattehöjning för rika män som använder bil. Det är nämligen i huvudsak de som drar av för resor. Men nu ska det bli trängselavgifter och det är bra. Precis som det var bra i Stockholm, bra i London, bra i New York och bra i Oslo.

  • Klystron

    Varför låter du mig inte bemöta din kritik? Varför radera mina inlägg? Vad är det för fel på en öppen diskussion?

 • Män kör bil mer än kvinnor. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

  Rika kör mer bil än fattiga. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

  Men villkoret är alltså att trängselavgifter används för kollektivtrafik. Därför borde man inte använda pengar från trängselavgiften till Marieholmstunneln.

  http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trangselavg.pdf
  http://www.dn.se/debatt/vi-avvisar-trangselskatten-om-inte-sl-far-statsanslag
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-200304_GR02Sk38/?text=true

  Sen är det så att ett borttagande av reseavdraget skulle vara ännu bättre fördelningsmässigt och miljöpolitiskt.

  Man kan inte bara räkna med själva kostnaden för avgiften. Utan det viktiga är ju vad pengarna sen används till. Läs länkarna. Om majoriteten av fattiga aldrig betalar nån bompeng då de inte har bil så är det i inte relevant att bara räkna vad man betalar i biltull. Majoriteten av fattiga får däremot pengar i form av pengar som går till kollektivtrafik.

  Inlägg som ägnar sig åt en metadiskussion (vad man ska kalla biltullarna, bompengen, trängselavgiften eller trängselskatten) kommer att tas bort. Upprepning av tidigare inlägg är också ganska meningslösa. Tas bort.

 • Män kör bil mer än kvinnor. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

  Rika kör mer bil än fattiga. Omfördelning av pengar från bilism till kollektivtrafik ger positiva fördelningseffekter på detta område.

  Men villkoret är alltså att trängselavgifter används för kollektivtrafik. Därför borde man inte använda pengar från trängselavgiften till Marieholmstunneln.

  http://www2.trafikkontoret.goteborg.se/resourcelibrary/Trangselavg.pdf
  http://www.dn.se/debatt/vi-avvisar-trangselskatten-om-inte-sl-far-statsanslag
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-200304_GR02Sk38/?text=true

  Sen är det så att ett borttagande av reseavdraget skulle vara ännu bättre fördelningsmässigt och miljöpolitiskt.

  Man kan inte bara räkna med själva kostnaden för avgiften. Utan det viktiga är ju vad pengarna sen används till. Läs länkarna. Om majoriteten av fattiga aldrig betalar nån bompeng då de inte har bil så är det i inte relevant att bara räkna vad man betalar i biltull. Majoriteten av fattiga får däremot pengar i form av pengar som går till kollektivtrafik.

  Inlägg som ägnar sig åt en metadiskussion (vad man ska kalla biltullarna, bompengen, trängselavgiften eller trängselskatten) kommer att tas bort. Upprepning av tidigare inlägg är också ganska meningslösa. Tas bort.

 • Lassekolja

  Att vi ”får” Trängselskatt i Göteborg är en konsekvens av handlingsförlamade politiker under flera decennier. Under 40år har bilister tvingats stånga sig fram i båda riktningar i rusningstid. Om vi istället hade haft politiker, som tagit sin uppgift på allvar hade sedan länge en eller flera ”älvförbindelser” redan stått klara. Att pengar nu saknas beror på ekonomiska felprioriteringar. Jag har många års erfarenhet av att vistas i tysk trafik. När Elbe-tunneln med 3×2 körfiler stod färdig, räckte den till ett antal år men allt eftersom trafiken ökade, i god tid byggde man ytterligare ett tunnelrör. Dessutom kan trfiken styras så att, vid behov, hela tre tunnelrör kan upplåtas för trafik i en och samma riktning. Likadant gör man i Hannover när det är mässa. Mycket föredömligt!  Jag brukar hävda att: ”Tyskarna bygger infrastruktur för morgondagens behov medan vi i Sverige bygger för gårdagens behov”! Detta gäller även järnväg. Det går fler och fler snabbtåg(motsvarande våra X2000-tåg, tror dom kallas ICE-zug) mellan allt fler storstäder i Tyskland.
  Att utlandsregistrerade fordon slipper betala är en svaghet i systemet. Att utländsk yrkesmässig trafik slipper undan, tycker åtminstone jag är ytterst omaraliskt, eftersom man konkurrerar på en marknad, på vilken alltså svenska fordon missgynnas. Både ojuste och helt felaktigt.
  Att trängselskatten påverkar vanliga människors mobilitet är också ett skäl mot trängselskatten, anser jag. Människor med mycket god ekonomi tror jag inte bryr sig!?

 • Pingback: Ja till trängselavgift - tveksam till Västlänken | Svensson()

 • Pingback: Borgartidningarnas kampanj mot trängselavgiften | Svensson()