Åklagaren om varför Assange inte kan höras i London

Del 19 av 20 i serien Assangeaffären 2

Åklagarmyndigheten har formulerat en förklaring till varför Julian Assange inte kan höras i London:

Åklagarmyndigheten har fått många frågor om varför åklagaren inte åker till Storbritannien och förhör Assange.

I ärenden där en misstänkt person befinner sig utomlands måste åklagaren överväga vilka förundersökningsåtgärder som är möjliga enligt svensk rätt och internationella instrument. Vidare måste åklagaren överväga vad som krävs i det enskilda fallet för att utredningen ska kunna genomföras på ett rättssäkert och effektivt sätt utan att kvaliteten åsidosätts. Åklagaren måste också överväga hur en eventuell rättegång ska kunna genomföras, om utredningen leder till att åklagaren väcker åtal, och hur ett eventuellt straff ska kunna verkställas.

I detta ärende utmynnade åklagarens överväganden i att Julian Assange begärdes häktad för de brott han var misstänkt för. Med stöd av domstolens häktningsbeslut utfärdade åklagaren en europeisk arresteringsorder.

Åklagarens bedömning är att Julian Assange av utredningsskäl behöver vara tillgänglig i Sverige under förundersökningen. Det som kan nämnas, utan att gå in på utredningsarbetet i detalj, är att det finns behov av att vid förhör med Julian Assange kunna presentera och höra honom om den bevisning som kommit fram i utredningen samt att i den fortsatta utredningen vid behov kunna genomföra kompletterande förhör med Julian Assange och andra inblandade personer.

Enligt svensk lagstiftning krävs att den åtalade är personligen närvarande vid rättegången när det gäller den här typen av brott. Om förundersökningen leder fram till att bevisningen bedöms räcka för åtal mot Julian Assange krävs hans personliga närvaro i Sverige för att en rättegång ska kunna genomföras och för att ett eventuellt straff ska kunna verkställas. Domstolens häktningsbeslut innebär att Julian Assange är häktad för att säkerställa detta.

Att säkerställa närvaro i rätten samt att en misstänkt inte ska kunna försvåra utredningen är ett vanligt skäl till häktning i Sverige och det förefaller rimligt att gör bedömningen att Assange försvårar rättegången om han är i London. Däremot förefaller det inte omöjligt att ett första förhör hålls i London och om åklagaren sen bedömer det som att Assange behöver vara närvarande för en fortsatt förundersökning efterlysa honom internationellt. I det läget skulle det hela vara tillbaka där vi är nu. Julian Assange skulle sannolikt motsätta sig utlämning till Sverige trots att misstankarna mot honom i det läget kanske skulle vara starkare. Sett ur åklagarens synpunkt skulle man alltså inte förlora något på att förhöra honom i London, men knappast heller vinna något. Men det vore PR-mässigt smart att höra honom i London så åklagaren kan på ett sätt tjäna på att faktiskt göra det.

Det skulle dock också kunna vara så att Assange inte alls skulle vara misstänkt efter ett genomfört förhör i London. Assange har alltså mycket att vinna på att bli förhörd i London. Han slipper oroa sig för att bli utvisad till USA, för att sitt isolerad i svenskt häkte och för att bli dömd i en eventuell rättegång.

En rättegång i Sverige mot Julian Assange kommer inte att kunna genomföras utan hans närvaro. Förlorare blir de två kvinnorna som eventuellt utsatts för våldtäkt.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Assangefallets politiska betydelse i LatinamerikaSverige är inte neutralt – Assange har rätt men ändå inte >>
Advertisements