Hur Europa blev Europa

Europas födelseBoktips
Europas födelse
Sture Linnér
Natur och kultur

Hur Europa blev Europa

EU har hittills varit ett latinsk-germanskt projekt kring axeln Paris-Bonn och med högkvarteret i Bryssel, mitt på den språkliga och kulturella skiljelinjen mellan norra och södra Europa. Inför år 2000 inbjöds även de slaviska folken i Östeuropa till ”den europeiska gemenskapen”.

Ett bra tillfälle att reflektera över det moderna Europas födelse för tusen år sedan. Som även då hade gått via ett gradvis latinsk-germanskt sammansmältande som senare utvidgades till slaverna i östra Europa. Denna Europas historia från och med år 1000 skildras lättläst och intressant i ”Europas födelse”.

Där visas att Europas kulturella ursprung är den afrikan-asiat-europeiska blandkultur som fanns i Medelhavsområdet (Någon ”vit” europeisk kulturell ”renhet” kan inte rasisterna hänvisa till). Det arvet byggde Grekland, Rom och den katolska kyrkan på. Senare tillkom vid sidan av de latiniserade folkens klassiska kulturgods de germanska och slaviska folkens nationella arv.

I botten fanns också de keltiska urfolken. Senare gav den arabiska kulturen stora bidrag till Europas bildning. Med islam avskiljdes dock det då kristna Europa från den mediterranska gemenskapen. Samma funktion kom mongoliska och turkiska nomadinvasioner från öst att få för att skilja Europa från det övriga Asien.

Hans Norebrink

Läs mer: Google, GP, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Hur Europa blev Europa”

  1. Det här med ursprung är intressant.  Ska vi köra med den logiken du förespråkar här så finns det inget somaliskt, svenskt, muslimskt amerikanskt indonesikt, kinesiskt, Iranskt, amazonflodindianskt ”ursprung” alla kommer vi från ”Lucy” för nånstans runt 3 miljoner år sen. /*faktapåstående utan källa, borttaget*/ #AS

    1. Jag tror inte att Hans menar att man ska tolka hans text så. Det går, men det blir orimligt. Det finns självklart svenskt, somaliskt, kristet, muslimskt osv.

Kommentarer inaktiverade.