Behovet av identitet

Boktips
Ungdomar och identitet
Frisén & Hwang (red)
Natur och Kultur

Behovet av identitet

Så dåligt som unga mår i dagens samhälle måste man välkomna en antologi om deras identitetsproblem. Men jag tvivlar på de många freudianska, psykoanalytiska, social-konstruktivistiska, postmoderna idéerna i läroboken. Identiteter är påhittade, men behovet allmänmänskligt.

Se bara så desperat de unga kämpar med kläder, musik, tatueringar, slang, och politiska extremismer för att skapa subkulturella gemenskaper. Kanske för att traditionella och nationella identiteter försvagats och relativiserats. Samtidigt visar bokens intressantaste delar att identitet handlar om att ha en avgränsad, stabil, kontinuerlig kärna (det kanske allt liv behöver – se Antonio Damasios böcker).

Hans Norebrink

Recensioner av Damasios böcker:
Djupt socialt arv
Själen finns i kroppen
Känslor är livet
Själ är hjärna

Läs mer: Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements