Gotland: Ojnareskogens avverkning startad

Del 4 av 5 i serien Nordkalk och Ojnareskogen

Idag på morgonen har polisen spärrat av de vägar som används för att transportera skogsmaskiner till Ojnareskogen i Bunge på Gotland. Ett 40-tal demonstranter på plats har hindrats att komma fram till avverkningsplatsen. Men andra har tagit sig fram genom skogen till fots. Polisen har uppgett att man skulle använda en viss väg som går via nåt som kallas Anna-Gretas hage för transporterna av skogsmaskinerna men använt en annan väg. Dessutom förstås ljugit om tiden. Ett ganska givet agerande från polisen. Skogsmaskinerna är redan vara på plats och avverkning har startat. Ett 20-tal demonstranter finns på avverkningsplatsen och polisen kommer att hålla dem på behörigt avstånd från skogsmaskinerna. Anledningen till att skogen ska avverkas är att det på platsen ska anläggas ett kalkbrott.

Om det var dialogpolisen som ljög om vägen är det inte bra. Det innebär att den eller de dialogpoliserna är förbrukare. Man kan inte lita på vad de säger och därmed är de odugliga som dialogpoliser. Man måste kunna lite på den man förhandlar med och lita på vad denne säger. Om ledningen sen lurar både honom och demonstranter är det ett allvarligt problem inom polisen. Har man inte för avsikt att tala sanning i en förhandling kan polisen lika gärna låt bli att förhandla.

Men när det gäller information från polisledningar om hur de kommer att genomföra sina uppdrag för att kringgå demonstranternas möjlighet att stoppa saker kan man inte lita på vad polisen säger. Man måste utgå från att de med flit sprider falska information och agera därefter. Demonstranterna på Gotland verkar ha varit lite väl naiva. Polisen är inte vår vänner, även om vi alltid ska förhandla med dem om det finns förutsättningar för det. Dialog och förhandlingar är bra, men gör inte polisen till våra kompisar.

Läs också:

Nordkalk – ett Rettigföretag
Ojnareskogen på Gotland – behöver den räddas?
Nordkalk – en dålig arbetsköpare med dåliga arbetsplatser?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. Jag är dessutom tveksam till undersökningen som sådan. Hur var svarsfrekvensen? Vilka svarade inte? Är verkligen 21 slumpvis utvalda skolor ett tillräckligt och rättvisande underlag?

Series Navigation<< Nordkalk – en dålig arbetsköpare med dåliga arbetsplatser?Kalkbrottet i Bunge – miljöproblem och ekonomiskt olönsamt? >>
Advertisements

One Reply to “Gotland: Ojnareskogens avverkning startad”

Kommentarer inaktiverade.