Motståndet mot vinst i vården är kompakt

Missnöjet mot privata vårdgivare växer. Idag tycker 45 procent av svenskarna att privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg. Det är en fördubbling – 2010 var siffran 23 procent. Bästa vårdgivare är kommuner och landsting, följt av ideella och idéburna organisationer, enligt svenska folket.

Det framgår av en undersökning av svenskarnas syn på offentliga, privata och ideella/idéburna vårdgivare genomförd av undersökningsföretaget Novus våren 2012. Åtta av tio tycker att det är ganska stora eller mycket stora skillnader mellan privata, offentliga och ideella/idéburna vårdgivare. En uppfattning som varit i stort sett konstant sedan 2009 då den första likadana undersökningen genomfördes.

Däremot märks ett ökat misstroende mot privata vårdgivare vid årets undersökning. En förklaring kan vara den senaste tidens uppmärksammade fall där privata vårdgivare kritiserats hårt för orimliga vinstmarginaler, bristande vård och i vissa fall även för vanvård. Nästan varannan svensk, eller 45 procent menar att privata vårdgivare är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård.

Det svaga förtroende för privata vårdgivare är en mycket allvarlig signal. Misstroendet riskerar att spilla över på andra vårdgivare som exempelvis ideella och idéburna, som har en god kvalitet i vården, säger Lars Pettersson, generalsekreterare Famna som beställt undersökningen.

Bland allmänheten är motståndet stort mot att vinster från vårdsektorn delas ut till ägarna. Åtta av tio menar att vinsten ska investeras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. Det är en ökning jämfört med tidigare undersökningar. 2009 menade 71 procent att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten mot 67 procent 2010.

I undersökningen (eller möjligtvis undersökningarna, det verkar som det figurerar två om samma sak) som presenterades i juli månad framgår också att motståndet mot vinst i vården är kompakt även bland borgerliga väljare.  Enligt Novus ville 96 procent av de rödgröna väljarna och hela 71 procent av alliansens väljare att eventuella vinster i privata bolag inom vård, skola och omsorg antingen ska förbjudas eller alltid återinvesteras i verksamheten.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Borgarmedia: DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements