Ögonöppnande smörgåsbord

Fucking SverigeBoktips
Fucking Sverige
Göran Greider
Ordfront

Ögonöppnande smörgåsbord

Med barndomen utspridd i Sydnorrland, Bergslagen (och Mälardalen) har jag lätt att identifiera mig med Greiders teman i ”Fucking Sverige – Byn, bruket och skogen – en modern Dalaresa”. Ungdomstid och reporterår i småländsk glesbygd har än mer stärkt mitt intresse för de frågor om landsbygdsutveckling som går som en röd tråd genom denna kåserande, funderande reportagebok.

Tyvärr är dock dessa ämnen för många tråkighetsstämplade och i motvals mediaskugga. Det är storstaden som gäller och drar de unga och utbildade. Småortssverige möts rent av med förakt av metropolens kosmopolitiska elitintellektuella, konstaterar Greider efter alla förvånade, nedlåtande kommentarer hans karriärflytt bort från huvudstaden föranlett.

I samband med nya jobbet på Dala-Demokraten har dock denne radikale social(ist)demokrat börjat dra lans för Landsortssverige – nu även i insiktsfull bokform. Visste ni till exempel att vargmotståndet är en slags periferins underklassrevolt mot centralbyråkraternas maktdirektiv? Att de sen har fel i sin Le Pen-liknande kamp är en annan sak.

Och visste ni att det inte är äkta skogar utan trädåkrar vi vandrar runt i när vi besöker naturen? Vår urskog är avverkad som regnskogen. Gammal bondekultur därmed krossad som Amazonas indiankulturer. Biologisk mångfald utarmad – sånt vi brukar häckla Syds djungelskövlare för!

Som vanligt ser vi inte grandet i vårt eget öga. Men visst kan man se skogsförstörelsen i glesbygdslänen som Sveriges koloniala Irlandsfråga, som Greider antyder. Och som ett tidigt exempel på den hänsynslösa globala kapitalism vi brottas med idag.

Greider är nästan alltid bra. Så även denna bok. Men den är för lång, för spretig, för pratig (som en massa tidningsartiklar hopbuntade). En kortare bok med en tydligare vinkel hade varit bättre.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD, Google, Just läst, ATL, Olas tankar, SMP, Skogsaktuellt,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements
  1. Jag vill påpeka att många biotoper som skapats av människan är minst lika artrika som den ursprungliga urskogen. Detta gäller exempelvis den betade skogen, den betade hagmarken och den betade ängen.