Framstegstankens historia

I skuggan av framtidenBoktips
I skuggan av framtiden
Sven-Eric Liedman
Albert Bonniers Förlag

Framstegstankens historia

Den västerländska idéutvecklingen sedan upplysningen och franska revolutionen för drygt 200 år sedan är temat för nästan 600-sidorstegelstenen I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria. Mastigt, javisst, men professorn i idé- och lärdomshistoria i Göteborg, Sven-Eric Liedman, är alltid tänkvärd. Och faktiskt relativt lättläst med tanke på det tunga materialet. Knappast en bok för alla dock, trots ambitioner åt det hållet.

Liedman skiljer mellan upplysningsprojektets hårda och mjuka sida. I ekonomi, teknologi och naturvetenskap ser vi en utveckling som fört oss ända till månen. Upplysningens mjuka sida, som mer handlar om människan själv, har vi lyckats sämre med. Vi kan inte ens förmå olika folkgrupper att hålla sams kring en bro i Kosovo.

Bland annat tar Liedman upp att den nya framstegstanken syftade till att religionens himlalöften skulle förverkligas politiskt på jorden ­– en tanke med rötter i medeltida bondeuppror. Detta sammanföll med att bilden av det levande universum ersattes med tanken på en död natur att utöva rovdrift på. Denna övertro på politik och ljusnande framtid har numera ersatts med individualistiskt självförverkligande och postmodern desillusionering.

Liedman betonar bland annat idéernas historiska tröghet, diskuterar universalism och partikularism, tar upp rasismens och nationalismens rötter (två fenomen han blandar samman på ett tvivelaktigt sätt), behandlar biologism och multikulturalism, visar hur ekonomismen och marknadskrafterna underminerar staten men återuppväcker nationen, demonstrerar socialismen/kommunismens kristet-religiösa ursprung, samt förklarar att den vilda 1800-talskapitalismen, som tyglades under 1900-talet, nu åter slitit sig loss från nationell, samhällelig och demokratisk kontroll. Detta är bara ett axplock av alla intellektuella godbitar som väntar läsaren. Ta bara god tid på er.

Hans Norebrink

Läs mer: Axess, Knuff, Mr Goodbook, Google, DN, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements
  1. Låter intressant, att han sedan blandar samman nationalism med rasism får väl ses som ett uttryck för Liedmans ideologiska grundinställning. Vet man om hur hans i  någon mån subjektiva värderingar ser ut, kan man trots allt ha väldigt stor glädje av hans verk.