Biltrafik på cyklandes villkor en bra idé

Det finns flera gator i Göteborg med biltrafik på gångtrafikanters villkor. Haga Nygata är en, Södra Larmgatan, Vallgatan och Magasinsgatan är tre andra. De kallas ibland gårdsgator. Sådana gator är bra. De är levande och intressanta. De är bättre än rena gågator som Fredsgatan och Kungsgatan.

Att skapa gator där bilar kan användas, precis som på de nämnda gårdsgatorna, men på cyklisters villkor är därför en bra idé. Cykelfartsgator kallas den typen i en artikel i GP. Långsammare biltrafik är människovänligt och miljövänligt. En gata där det diskuteras är Linnégatan. Att införa det på Linnégatan kan dock innebär en del problem med ökad trafik på Sveagatan, Nordhemsgatan och Rosengatan-Vegagatan misstänker jag. Det är kanske inte vad man vill. Kanske borde man fundera lite mer. Sveagatan skulle ju också bli en fin cykelfartsgata liksom Nordenskiöldsgatan och Olivedalsgatan om vi håller oss i samma område.

Andra gator där det borde kunna genomföras är Allmänna vägen (den är skittråkig under långa sträckor idag, som både gågata eller bilgata), Karl Johansgatan och Såggatan för att nämna några. Säkerligen kan man förändra många gator i många av Göteborg till gator där trafiken kan ske på cyklisters villkor.

Annars  fungera det ju också med generella hastighetsbegränsningar i större områden. Som man funderar på att göra i hela innerstaden i ett förslag i Göteborgs förslag till miljöprogram:

Punkt nummer 26 i programmets handlingsplan heter helt enkelt: ”Sänk hastigheten i staden”. Farthinder och 30-skyltar ska få bilisterna att minska hastigheten i innerstan. På så vis ska bullret minska, koldioxidutsläppen blir mindre och halterna av partiklar minska.

Hastigheten på infartslederna bör också sänkas. Då minskar bränsleförbrukningen och kollektivtrafiken kan bli mer attraktiv.

Man vill också göra om fler områden till gångfartsområden som Kungsportsplatsen och de ovan nämnda gårdsgatorna:

Gångtrafikanterna ska gynnas genom att fler gator i centrum görs till gångfartsområden, där ”bilar ska köra i en hastighet som gör stadsmiljön anpassad efter de gåendes villkor”.

Större delen av Västra Nordstaden är redan gångfartsområde, det är också stora delar av området Inom Vallgraven, men hela det området borde kunna göras om liksom hela Haga och säkert många andra områden också.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements